Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU I

Číslo akce: 2021-096
Termín: 8. 1. 2022 9:45, 9. 1. 2022 9:45
Lektor: Atelier Mozaika
Místo: DK Akord, náměstí SNP 1, Ostrava-Jih
Cena: 1 990 Kč

AM žena-T

Kurz proběhne ve spolupráci s Ateliérem Mozaika.

Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé informace o fungování mozku. Ukážeme si různá cvičení budete kreslit poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak odnesete domů.

Kurz je určen zejména pro začátečníky, bude zakončen kresbou portrétu dle fotografie.

 

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (4 hod.)

Prvky jógy a relaxace ve výuce TV i běžném životě učitele

Číslo akce: 2022-035
Termín: 12. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Michaela Vejrostová
Místo: Centrum Do sebe Brno, Fanderlíkova 70
Cena: 980 Kč

Cítíte se unavení? Potřebujete na chvíli zastavit a nadechnout se? Chcete udělat něco pro sebe a pro své zdraví? Nebo hledáte moderní náplň do hodin TV a tělovýchovných chvilek? Pak je tu pro tento praktický kurz.
Nabízí možnost dobře si zacvičit, protáhnout se, celkově relaxovat a odpočinout si. Ale především otevírá cestu k modernímu způsobu výuky TV s využitím aktivních prvků a cviků z jógy vedoucích k rozhýbání a uvolnění těla a jeho propojení s dechem. Celková skladba působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU I

Číslo akce: 2021-093
Termín: 22. 1. 2022 9:45, 23. 1. 2022 9:45
Lektor: Atelier Mozaika
Místo: Hotel Omega, Křídlovická 19 b, Brno
Cena: 1 990 Kč

AM žena-T

Kurz proběhne ve spolupráci s Ateliérem Mozaika.

Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé informace o fungování mozku. Ukážeme si různá cvičení budete kreslit poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak odnesete domů.

Kurz je určen zejména pro začátečníky, bude zakončen kresbou portrétu dle fotografie.

 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-026
Termín: 25. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-027
Termín: 28. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Hudební výchova tvořivě na ZŠ

- nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-025
Termín: 26. 3. 2022 10:00, 27. 3. 2022 10:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 3 150 Kč

Seminář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. 

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba barevnými suchými pastely

Číslo akce: 2022-001 LŠ
Termín: 4. 7. 2022, 5. 7. 2022, 6. 7. 2022, 7. 7. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Cena: 7 350 Kč

2020 SudislavNabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde vybrat a absolvovat jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo tento kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Praktické zvládnutí základů kresby se suchými pastely. Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné kresby pastelem.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. Metodická inspirace a nápady pro práci s dětmi pro pedagogy i rodiče.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastely. Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.

Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé (Dry Brush)

Číslo akce: 2022-003 LŠ
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

2018 Velehrad

Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé, kresba tužkou, uhlem, bílou křídou.

Kurz Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou pro začátečníky i pokročilé je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost kresby. 

Absolventům kurzu Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou nabízíme navíc možnost volby techniky Dry Brush (malba suchým štětcem černou olejovou barvou, kdy výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby.).  Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "DRY BRUSH" a po přihlášení kontaktují lektorku. Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku. 

Realistická kresba tužkou, "krok za krokem" - linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. Techniky výtvarné práce s uhlem a bílou křídou.

Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie.

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti využití ve škole. Praktické činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí.
Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním nebo dalším krokem do světa výtvarných technik.

Cílová skupina:
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Zdravý pohyb ve výuce TV na ZŠ

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-005 LŠ
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022
Lektor: Ing. Jitka Moulisová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Cena: 7 350 Kč

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří vyučují Tělesnou výchovu.

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

- napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury

- aktivování svalové struktury pánve

- posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

 

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení).

Přijeďte získat nové informace a dobře si zacvičit.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Malba akrylovými (olejovými) barvami na plátno

Číslo akce: 2022-008 LŠ
Termín: 8. 8. 2022, 9. 8. 2022, 10. 8. 2022, 11. 8. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391
Cena: 7 350 Kč

2019 Písek

Praktické zvládnutí základů malby akrylovými barvami pro začátečníky i pokročilé. Kurz Malby akrylovými barvami je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti. Vpřípadě zájmu o přístup pro pokročilé prosím konzultujte tuto možnost předem s lektorkou, připraví Vám vhodné předlohy.

Absolventům kurzu Malby akrylovými barvami nabízíme navíc možnost volby techniky Malba olejovými barvami. Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "OLEJ" a po přihlášení kontaktují lektorku. Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy... Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. 

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

  • Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby akrylovými barvami.
  • Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat. 
  • Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
  • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
  • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Pastelky a akvarelové pastelky (akvarelové barvy)

Číslo akce: 2022-014 LŠ
Termín: 16. 8. 2022, 17. 8. 2022, 18. 8. 2022, 19. 8. 2022
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 7 350 Kč

Kalová Velehrad 2021Praktické zvládnutí techniky kresby pastelkami a akvarelovými pastelkami metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé. 

Kurz Pastelky a akvarelové pastelky je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastelkami (akvarelovými pastelkami). Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti. Vpřípadě zájmu o přístup pro pokročilé prosím konzultujte tuto možnost předem s lektorkou, připraví Vám vhodné předlohy.

Absolventům kurzu Pastelky a akvarelové pastelky nabízíme navíc možnost volby techniky Malba akvarelovými barvami. Jde o náročnější techniku pro pokročilé. Zájemci o tuto techniku uvedou do poznámky v přihlášce "AKVAREL" a po přihlášení kontaktují lektorku. Po konzultaci vám následně zašle pokyny k pomůckám na tuto techniku.

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy... Budeme mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev. 

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou a její možnosti při barevném kreslení ve škole. Účastníci se seznámí s příklady praktických činností se zaměřením na rozvoj fantazie, výtvarných dovedností, soustředění, kreativity, zvýšení výtvarného sebevědomí, celkové pohody, sebepoznání a sebepřijetí. 

Cílová skupina: 

  • Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
  • Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat. Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby pastelkami budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.
  • Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.