Hlavní menu

Kalendář akcí


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (8 hod.)

TANEC V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Číslo akce: 2021-054
Termín: 13. 11. 2021 9:00
Lektor: Mgr. Alena Skotáková Ph.D.
Místo: TJ Sokol, Kounicova 686/22, 602 00 Brno - Veveří
Cena: 1 490 Kč

„Taneční hry a tanec jako plnohodnotná a zábavná součást tělesné výchovy“

Seminář vám pomůže jednoduše a zábavně zapojit do hodin tělesné výchovy hudbu, tanec a taneční prvky. Naučíte se, jak jednoduše vytvořit taneční vazbu nebo celou choreografii třeba i na větší akci školy. Budete vědět, jak v žácích probudit i v tělesné výchově více kreativity a improvizace.

Seminář je vhodný pro učitele prvního i druhého stupně ZŠ.  Znalosti a dovednosti z kurzu můžete využít i při inkluzivní výuce nebo na speciálních školách. Seminář pomůže i učitelům kteří si myslí, že nemají hudební sluch nebo neumí tančit. 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Zimní muzicírování

Číslo akce: 2021-086
Termín: 16. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 850 Kč

2015 Olomouc

Kurz předkládá praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1.stupni. 

Seminář bude zaměřen na písně a hudební hry se zimní tematikou.

 

 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. Krom kantorů z 1. stupně ZŠ doporučujeme účast i učitelům MŠ nebo ZUŠ.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Zimní muzicírování

Číslo akce: 2021-056
Termín: 23. 11. 2021 14:00
Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 850 Kč

2015 Olomouc

Kurz předkládá praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1.stupni. 

Seminář bude zaměřen na písně a hudební hry se zimní tematikou.

 

 

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. Krom kantorů z 1. stupně ZŠ doporučujeme účast i učitelům MŠ nebo ZUŠ.

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ (4 hod.)

- jak se správně hýbat a být v pohodě

Číslo akce: 2021-089
Termín: 25. 11. 2021 15:00
Lektor: PhDr. Eva Krutilková
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Jóga-děti„Cvičení a relaxace s využitím prvků terapeutické jógy pro žáky i  učitele.

Cítíte se často unavení? Potřebujete více sil a inspirace do své náročné práce? Chcete udělat něco pro sebe a pro své zdraví?  Nebo jen hledáte moderní náplň do hodin TV a tělovýchovných chvilek? Pak tu pro Vás máme jedno řešení.

Tento webinář vám nabízí možnost dobře si zacvičit, protáhnout se, celkově relaxovat a odpočinout si s využitím prvků terapeutické jógy. Ale především otevírá cestu k modernímu způsobu výuky TV s využitím aktivních prvků a cviků z jógy vedoucích k rozhýbání a uvolnění těla a jeho  propojení s dechem. Celková skladba působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu, soustředěnost, sebevědomí i vůli.

Tělovýchovné aktivity s prvky jógy vycházejí z přirozených potřeb dětí hrát si, podporují zdravý tělesný vývoj a pomáhají snižovat úzkost. Nemalým přínosem může být i zlepšení pozornosti ve škole. V nesoutěživém prostředí plném radosti a prožitků s doprovodem hudby, říkadel, vyprávění příběhů či zpěvu se děti uvolní, získají sebevědomí a objeví své schopnosti.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-026
Termín: 25. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

aneb – nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-027
Termín: 28. 1. 2022 14:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 850 Kč

Webinář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Webinář je i přes on-line bariéru veden činnostně a interaktivně. Je vhodný pro všechny kantory, kteří hledají náměty pro 1. stupeň a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají.

Webinář přichází v období ledna a měl by také zafungovat jako „nabití baterií“ pro následující pololetí.

Hudební výchova tvořivě na ZŠ

- nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-025
Termín: 26. 3. 2022 10:00, 27. 3. 2022 10:00
Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 3 150 Kč

Seminář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. 

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.