Kalendář akcí


Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2019-028
Termín: 23. 1. 2019 14:00, 30. 1. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 1 290 Kč

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Jak připravit zápis do 1. třídy

Číslo akce: 2019-031
Termín: 14. 2. 2019, 21. 2. 2019
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 1 290 Kč

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče?

Systematicky a přehledně Vám poradím, jak si roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, kdy je vhodné rodičům doporučit návštěvu PPP a zvážit odklad školní docházky a kdy ne. 

Uvidíte efektivní zápis v 10 minutách, včetně konzultace s rodičem. Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je potřeba u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-118
Termín: 9. 3. 2019 10:00, 16. 3. 2019 10:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Cena: 3 850 Kč

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i Doporučením z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2019-032
Termín: 18. 3. 2019 14:00, 25. 3. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Zlín Komenského II, Havlíčkovo nábř. 2567
Cena: 1 290 Kč

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2019-033
Termín: 19. 3. 2019 14:00, 26. 3. 2019 14:00
Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Brno, Kotlářská 4
Cena: 1 290 Kč

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

« předchozí 1 2 další »
Developed by Via Aurea.