Hlavní menu

Termíny akcí - DVPP


Před přihlášením na kurz se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Odesláním přihlášky na akci s nimi vyslovujete souhlas. Vaše přihlášení je závazné. V případě potřeby zrušení objednávky postupujte dle instrukcí v obchodních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Hlásíte-li se na webinář, najdete odpovědi na nejčastějšími dotazy v tomto článku.


Didaktické kurzy Tvořivé školy vám přináší mnohaletou praxí prověřené, smysluplné a praktické soubory inovativních postupů.

  • Umožní žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

  • Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem.

  • Vhodné pro rozvoj nadaných žáků.

  • Poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i jejich předcházení.

  • Využitelné při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.

  • Lektory jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe nebo špičkoví odborníci ve své oblasti. 

  • Nové šablony umožňují zařazení jakéhokoli DVPP,  více zde.


Systemická pedagogika

LETNÍ ŠKOLA - JAK NEVYHOŘET A STÁT SE AUTORITOU

Číslo akce: 2023-006 LŠ
Termín: 24. 7. 2023, 25. 7. 2023, 26. 7. 2023, 27. 7. 2023
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa
Cena: 8 745 Kč

2020 Sudislav

Nabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa. Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Můžete si zde zvolit absolvovat tento jedinečný kurz systemické pedagogiky s Čeňkem Roseckým, nebo se přihlásit na kurz kreslení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou. Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Do škol přichází stále více problémových žáků. Učitelům přibývá práce a na „kantořinu“ je čím dál méně času. Aktivní ochrana před vyčerpáním, vyhořením a pocity marnosti je v tomto čase důležitější, než kdy předtím.
S problémy souvisejícími s vyhořením nebo nedostatečnou autoritou se dnes potýká mnoho lidí. Systemická pedagogika přináší potřebné informace a nadhled. Umožňuje poznat hlubší příčiny problémů, nalézt řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.  Kurz je otevřen i zájemcům jiných profesí.

Systemická pedagogika

LETNÍ ŠKOLA - JAK NEVYHOŘET A STÁT SE AUTORITOU

Číslo akce: 2023-015 LŠ
Termín: 7. 8. 2023, 8. 8. 2023, 9. 8. 2023, 10. 8. 2023
Lektor: Mgr. Čeněk Rosecký
Místo: ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43
Cena: 6 875 Kč

2019 Písek

 

Do škol přichází stále více problémových žáků. Učitelům přibývá práce a na „kantořinu“ je čím dál méně času. Aktivní ochrana před vyčerpáním, vyhořením a pocity marnosti je v tomto čase důležitější, než kdy předtím.
S problémy souvisejícími s vyhořením nebo nedostatečnou autoritou se dnes potýká mnoho lidí. Systemická pedagogika přináší potřebné informace a nadhled. Umožňuje poznat hlubší příčiny problémů, nalézt řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.  Kurz je otevřen i zájemcům jiných profesí.

Jak udělat z třídy funkční tým (webinář)

Číslo akce: 2023-123
Termín: 3. 10. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Pedagogická práce je práce se skupinou=týmem. Práce s ní je velmi náročná na znalosti věkových skupinových potřeb a unikátních charakteristik skupin. Přijďte si prohloubit znalosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoji týmového ducha. Lektor Vás jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová témata, která nemusí být výrazně patrná v chování jednotlivců, ale mají zásadní vliv pro zdravý vývoj funkčních týmů. 

Seznamte se se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami v rámci třídního týmu. Povíme si o základních aspektech budování týmů a týmové spolupráce Osvojite si některé užitečné a praktické metody a techniky, získáte tipy a podněty:

  • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
  • Jak tvoři pozitivní klima ve třídě a ve škole
  • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti a týmové spolupráci

Význam emoční a sociální zralosti dětí v MŠ a ZŠ (webinář)

Číslo akce: 2023-126
Termín: 12. 12. 2023 14:00
Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Cena: 1 380 Kč

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Seznamte se s významem zralosti osobnosti žáků nejen pro efektivitu učení, ale především pro jejich další harmonický vývoj. Podíváme se spolu na význam rozvoje motivace a přípravu dítěte na celoživotní vzdělávání a společnou práci s důrazem na rizika, ke kterým vede jednostranné zahlcování žáků.