Ašenbrenerová Jitka

Absolventka:
2011 ZČU FPE - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Titul Mgr.)
2006  VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most – Předškolní a mimoškolní pedagogika
 
Pracovní zkušenosti
2017 – 2018   14. ZŠ, Plzeň - učitelka
2011 – 2017    ZŠ Zbůch, Hornická 300 - učitelka
 
Záliby:
Kultura, tanec, sport, hra na hudební nástroj, četba odborné literatury, humanitní vědy, zájem o praktikování metod Tvořivé školy

Reference od účastníků akcí:

  • Akce předčila mé očekávání. Super inspirace.
  • S lektorkou a její prezentací jsem byla spokojená. Mnoho praktických ukázek, vše jsme si mohly vyzkoušet a zažít. Všeho bylo akorát.
  • S kurzem jsem byla spokojena. Mnoho praktických rad. Všechny informace zužitkuji.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2020-080 Činnostní učení Čj v posledním ročníku MŠ 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22

Předkládáme Vám zážitkový didaktický kurz zaměřený na předčtenářské období v posledním ročníku MŠ. V kurzu se budeme zaměřovat také na práci s předškoláky v rámci návštěvy 1. třídy/spolupráce s prvňáčky. Zkušení lektoři Vás  formou zážitkové pedagogiky seznámí se souborem ověřených činnostních postupů, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Na kurzu je účastníkům předkládán soubor aktivizujících metod a forem učení, zaměřený na aktivní rozvoj a učení Čj, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ, přípravných ročníků ZŠ a také učitele prvních tříd, kterým dochází předškoláci do hodin k prvňáčkům.
Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy v celkové ceně 205 Kč.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

2020-081 Činnostní učení Čj v posledním ročníku MŠ ZŠ Chomutov, Zahradní 5265

Předkládáme Vám zážitkový didaktický kurz zaměřený na předčtenářské období v posledním ročníku MŠ. V kurzu se budeme zaměřovat také na práci s předškoláky v rámci návštěvy 1. třídy/spolupráce s prvňáčky. Zkušení lektoři Vás  formou zážitkové pedagogiky seznámí se souborem ověřených činnostních postupů, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Na kurzu je účastníkům předkládán soubor aktivizujících metod a forem učení, zaměřený na aktivní rozvoj a učení Čj, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ, přípravných ročníků ZŠ a také učitele prvních tříd, kterým dochází předškoláci do hodin k prvňáčkům.
Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy v celkové ceně 205 Kč.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Developed by Via Aurea.