Jak vést efektivně speciálně pedagogickou péči pro žáky s dg. SPU

WEBINÁŘ pro speciální pedagogy

Číslo akce: 2021-027
Akreditační číslo MŠMT ČR: MSMT-829/2018-1-102.

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 9. 2. 2021, 16. 2. 2021, 23. 2. 2021, 2. 3. 2021, zahájení v 8:00

Webinář proběhne během několika setkání, v úterky 9.2., 16.2., 23.2., 2.3. 2021, vždy v čase 13.30-15.00 a 16.00-17.30.

Podrobnější informace a přístup zašleme přihlášeným cca 2 dny před spuštěním webináře. Platné osvědčení o absolvování akce mohou získat pouze speciální pedagogové!

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 2 550 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Kurz s akreditací MSMT-829/2018-1-102 je určen pro speciální pedagogy, ať už v pozicích školních speciálních pedagogů, nebo těch, kteří mají vystudovanou speciální pedagogiku a vedou předmět speciálně pedagogické péče, či jen pracují s žáky s dg. SPU. 

Webinář se uskuteční v prostředí MS Teams. Je třeba, abyste měli zřízen účet (doporučujeme si jej zřídit s předstihem a případně prozkoumat prostředí, ať se v něm během webináře orientujete) a v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Kamera ani mikrofon nejsou nezbytné, ale vítáme je.

Obsah akce:

V rámci kurzu si ukážeme:

- aktuální speciálně pedagogickou diagnostiku (vlastní i oficiální) a jak z ní vyvodit postup nápravy potíží

- efektivní postupy reedukace dovedností číst, psát a počítat ( ať už se jedná o SPU nebo ne); využití rozkrokování jednotlivých etap ve vývoji dovedností + souvislost s oslabenou kognitivní funkcí – účastníci obdrží přehledné tabulky

- ukážeme si vhodné pracovní listy a pomůcky, výukové programy – zaměřeno na ty, s nimiž je dobrá zkušenost

- jak efektivně komunikovat s dětmi i rodiči v rámci zmírňování obtíží, jak je získat pro spolupráci

- sdílení zkušeností z praxe

Informace jsou využitelné pro všechny děti s potížemi v základním triviu, bez ohledu na diagnózu.

Lektorkou kurzu je zkušená speciální pedagožka s praxí v PPP a ZŠ jako školní speciální pedagožka, má soukromou praxi, kde se rovněž věnuje žákům s potížemi ve čtení, psaní a počítání.


Bohužel těm, co nemají vystudován obor speciální pedagogika, nebude moci být vystaveno osvědčení, byť jejich zkušenost je k tomu opravňuje. Absolvování oboru speciální pedagogika je podmínkou akreditace tohoto kurzu MŠMT, související s aktuální legislativou.  

 

Developed by Via Aurea.