Jak udělat z třídy funkční tým (webinář)

16. 1. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT 9047/2023-3-444

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

OBSAZENO! Další termín 19.3.2024

Webinář se uskuteční v úterý 16.1.2024 od 14:00 do cca 17:15 hod. 

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky. Více k webinářům zde.

1 380 Kč

Cena 980 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu! Pro uplatnění slevy není možné hradit akci kartou, vyčkejte na fakturu.

Anotace:

OBSAZENO! Další termín 19.3.2024

Pedagogická práce je práce se skupinou=týmem. Práce s ní je velmi náročná na znalosti věkových skupinových potřeb a unikátních charakteristik skupin. Přijďte si prohloubit znalosti o základních charakteristikách skupiny, skupinovém klimatu a rozvoji týmového ducha. Lektor Vás jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorní na klíčová témata, která nemusí být výrazně patrná v chování jednotlivců, ale mají zásadní vliv pro zdravý vývoj funkčních týmů. 

Seznamte se se základními vývojovými obdobími dítěte a z nich plynoucími potřebami v rámci třídního týmu. Povíme si o základních aspektech budování týmů a týmové spolupráce Osvojite si některé užitečné a praktické metody a techniky, získáte tipy a podněty:

 • Jak lépe rozumět žákům a jak je smysluplně vést
 • Jak tvoři pozitivní klima ve třídě a ve škole
 • Jak vést žáky k zodpovědnosti, samostatnosti a týmové spolupráci

Obsah akce:

V rámci webináře se dotkneme těchto oblastí, jevů:

 • Základní empirické údaje o skupině.
 • Vliv velikosti skupiny na její funkčnost. Vliv prostředí na dynamiku skupiny. 
 • Vývoj skupinových potřeb.
 • Kvalita vztahů ve skupině.
 • Charakteristiky skupinové atmosféry vztahů.
 • Význam atmosféry vztahů, nejen ve třídách, ale také ve sborovně a ve škole. 
 • Vliv osobnostního růstu jedince na kvalitu týmu.
 • Respekt a důvěra mazi členy týmu.
 • Rizika a skupinové tolerance.
 • Opatření pro spolehlivé fungování týmu.
 • Význam zpětné vazby pro dospělé členy týmů (učitel, kolega, rodič).
 • Komunikace, řešení týmových problémů.