Jak připravit zápis do 1. třídy?

Číslo akce: 2021-030
Akreditační číslo MŠMT ČR: MSMT-829/2018-1-102.

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 9. 3. 2021, 16. 3. 2021, zahájení v 14:00

Kurz proběhne během dvou úterních setkání, 9.3. a 16.3. 2021, vždy v čase 14:00 - 15:30 a 16:30- 18:00 hod..

Webinář proběhne v platformě MS Teams.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče? Jde obojí skloubit?

Systematicky a přehledně Vám si ukážeme, jak roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, co je dobré při zápisu řešit s rodiči a co nikoliv. 
Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je efektivní u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

Webinář se uskuteční v prostředí MS Teams. Je třeba, abyste v čase webináře měli přístup k internetu přes zařízení s minimálně reproduktorem (PC, telefon, tablet). Kamera ani mikrofon nejsou nezbytné, ale vítáme je.

Obsah akce:

V rámci kurzu se zaměříme nejen na aktuální legislativu a jak ji naplnit v rámci zápisu.

Stěžejní částí bude inspirace, jak udělat zápis za 20 min. tak, aby bylo možno hravou formou zjistit úroveň základních oblastí rozvoje dítěte souvisejících s budoucím nácvikem čtení, psaní a počítání, včetně konzultace s rodiči

Součástí kurzu jsou pracovní a záznamové listy k zápisu. 

Developed by Via Aurea.