Jak připravit zápis do 1. třídy?

Číslo akce: 2020-040
Akreditační číslo MŠMT ČR: 829/2018-1-102

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Termín: 19. 2. 2020, 4. 3. 2020, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční během dvou středečních setkání, 19.2. a 4.3. 2020, vždy od 14:00 do cca 17:30.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Je zápis do 1. třídy společenská událost, nebo zdroj důležitých informací pro školu a rodiče? Jde obojí skloubit?

Systematicky a přehledně Vám si ukážeme, jak roztřídit tu spoustu informací, které při zápise od dětí a rodičů získáte na ty, jež se vztahují ke školní zralosti a ty, jež signalizují „pouze“ školní nepřipravenost. Díky tomu budete vědět, co je dobré při zápisu řešit s rodiči a co nikoliv. 
Cílem je spokojený rodič, odcházející s nadstandardními informacemi ze zápisu. Pro Vás pak přehled činností, jež je efektivní u zápisu s dítětem udělat a jejich přesné zacílení.

Obsah akce:

V rámci kurzu se zaměříme nejen na aktuální legislativu a jak ji naplnit v rámci zápisu.

Stěžejní částí bude inspirace, jak udělat zápis za 20 min. tak, aby bylo možno hravou formou zjistit úroveň základních oblastí rozvoje dítěte souvisejících s budoucím nácvikem čtení, psaní a počítání, včetně konzultace s rodiči

Součástí kurzu jsou pracovní a záznamové listy k zápisu. 

Developed by Via Aurea.