Smetanová Irena

Mgr. Irena Smetanová

-        narozena 20.4. 1963

-        vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

-        po ukončení VŠ nastoupila na ZŠ Lubnice jako učitelka, kde působí doposud

-        roku 2007 se stala lektorkou činnostního učení ve vzdělávací agentuře Tvořivá škola

-        každým rokem navštěvuje několik kurzů DVPP

-        zaměřuje se především na činnostní učení M, JČ, Prvouky, využití didaktické hry v těchto hodinách

-        je vdaná, má dvě děti

-        volný čas ráda tráví s rodinou a na zahrádce

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-024 Matematika činnostně v 1. ročníku ZŠ Znojmo, Václavské nám. 8

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 202 Kč.

19-21 ČJ na 1. stupni ZŠ ZŠ a MŠ Český Rudolec 40

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz na objednávku.

Developed by Via Aurea.