Hlavní menu

Hudební výchova tvořivě na ZŠ

- nebojme se hudebky

Číslo akce: 2022-027
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Jakub Kacar
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Termín: 26. 3. 2022, 27. 3. 2022, zahájení v 10:00

Kurz se uskuteční jako dvoudenní, v sobotu a neděli 26.-27.3.2022. V sobotu v čase 10:00 - max. 17:30, v neděli v čase 9:00-16:30. 
Ubytování a stravování si řeší účastníci individuálně. K dispozici bude káva a čaj.

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 3 150 Kč

(konečná cena)

Anotace:

Seminář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít. 

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení. 

Obsah akce:

Obsahem kurzu budou konkrétní náměty, které rozvíjejí vokální, instrumentální a pohybové dovednosti.
Dále nás čekají:

  • poslechové činnosti
  • metodické postupy při hře na tělo
  • orffovy nástroje
  • hra na boomwhackers

V rámci semináře se účastníci seznámí s možnostmi, jak zakomponovat hudební aktivity do ostatních předmětů, což může dopomoci k udržení pozornosti žáků a pestrosti výuky.