Hlavní menu

Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ

Číslo akce: 2021-015 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1111/2021-4-155

Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická, Mgr. Jakub Kacar
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 9. 8. 2021, 10. 8. 2021, 11. 8. 2021, 12. 8. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 9. do 12. 8. 2021. Výuka na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu. 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2020 OlomoucKurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. 

Je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. 

Ukážeme si i některé netradiční formy práce pro HV. Značná část bude věnována práci s moderními technologiemi i hudebními nástroji (tablet nebo telefon, boomwhackers).

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 2. stupně ZŠ, případně učitele 4. a 5. tříd, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s dlouholetou praxí. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Účastníci obdrží zdarma publikaci Malá didaktika činnostního učení. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.

Obsah akce:

2020 Olomouc

Na kurz se zaměříme na využití ICT v hodinách HV a metodické náměty na různých typech škol. V oblasti ICT dále poukážeme na smysluplné využití jednoduchých aplikací a on-line platforem využitelných jak v distanční i prezenční výuce. 

Pro účastníky kurzu máme připraven obsáhlý zásobník hudebních her a činností, které mohou zatraktivnit a okořenit hodiny hudební výchovy. Jednotlivé činnosti v žácích rozvíjí rytmické, intonační, improvizační, ale i hudebně teoretické znalosti. Všechny si společně prakticky vyzkoušíme.

Dále se seznámíme s metodikou práce s nástrojem boomwhackers. V rámci programu si na několika praktických ukázkách představíme boomwhackers jako doprovodný i samostatný nástroj nebo jako doplnění Orffova instrumentáře. boomwhackers

 

Ukázka z kurzu HV pro1. stupeň

Ukázka z kurzu HV pro 2. stupeň

S písní na rtech jde všechno líp, tak už se na Vás těší Jarka a Kuba:

Mgr. Jarmila Šiřická

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Učitelství  M-Hv pro 2. stupeň základní školy. Členka České Orffovy společnosti, lektorka Tvořivé školy pro činnostní učení matematiky a hudební výchovu. Vyučuje na 2. stupni FZŠ Hálkova v Olomouci a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci přednáší předmět Didaktika Hv a náslechová praxe pro studenty oborů s hudební výchovou na 2. a 3. stupni vzděláváni. 

Mgr. Jakub Kacar
Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním. Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval především hudebním směrem. Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem obor hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval obor hra na violu na Teplické konzervatoři u Mgr. K. Untermüllera a vzdělání si doplnil zvukařskou školou. Momentálně je frekventantem doktorského studia hudební teorie a pedagogiky.

V současnosti je pedagogem na PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor Hlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s notačním programem Sibelius aj. Je součástí lektorského týmu České filharmonie. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NPI ČR, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR.

"Cílem mých školení pro pedagogy je infikovat skupinu hudebních pedagogů co největší dávkou inspirace, množstvím prověřené metodiky a námětů vhodných do výuky HV na všech stupních. Díky lektorské minulosti i současnosti mohu neustále zlepšovat své náměty a hry - neboť víc učitelů vždy vymyslí další a další varianty."

2019 Olomouc 2019 Olomouc