Hudební výchova tvořivě na 2. stupni ZŠ

Letní putování s lidovou písničkou

Číslo akce: 2020-015 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Jarmila Šiřická, Mgr. Radka Rozkovcová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 17. 8. 2020, 18. 8. 2020, 19. 8. 2020, 20. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 17. do 20. 8. 2020. Výuka v budově FZŠ Olomouc, Hálkova 4, ubytování a stravování na vysokoškolských kolejích, ul. Šmeralova. 

Zahájení v pondělí od cca 14:10 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. 

Je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. Kurz využívá metodických postupů hudebního vzdělávání dle Carla Orffa a účastníci si prakticky vyzkouší všechny komponenty HV.

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 2. stupně ZŠ, případně učitele 4. a 5. tříd, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Účastníci obdrží zdarma publikaci Malá didaktika činnostního učení. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.

Obsah akce:

S lidovou písní budeme putovat po krajích českých i moravských. Nebude chybět taneček, říkadlo ani hra na nástroje. Ukážeme si i některé netradiční formy práce pro HV, práce s moderními technologiemi  i hudebními nástroji (tablet nebo telefon, boomwhackers).

S písní na rtech jde všechno líp, tak už se na Vás těší Radka a Jarka

Developed by Via Aurea.