Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ

Jarní muzicírování

Číslo akce: 2021-021
Akreditační číslo MŠMT ČR: 34458/2019-2-1147

Lektor: Mgr. Věra Matzenauerová
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Termín: 16. 2. 2021, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční v úterý 16. 2. 2021 od 14:00 do cca 17:30 hod.  

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 680 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Kurz předkládá praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky hudební výchovy na 1.stupni. Obsahem kurzu jsou rytmické hry, nápady na práci s počáteční výukou hudební nauky, práce s písničkami v propojení s pohybem a doprovodem na nástroje, aktivní poslech.

Kurz je vhodný pro všechny, kteří hledají náměty na zatraktivnění a obohacení výuky hudební výchovy. 

Obsah akce:

Seminář bude zaměřen na písně a hry s jarní tematikou.

Developed by Via Aurea.