Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2020-033
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ Tábor, Husova 1570
Termín: 7. 3. 2020, zahájení v 9:00

Seminář se uskuteční v sobotu 7.3.2020 od 9:00 do cca 12:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 680 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů ve výuce gramatiky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v celkové ceně 185 Kč.

Obsah akce:

–      vyjádření myšlenky

–      seznámení s abecedou (práce s ní s oporou o napsanou abecedu)

–      odpověď celou větou na otázky, druhy vět

–      tvoření vět s danými slovy a k dané situaci

–      pravopis věty (velké začáteční písmeno, interpunkční znaménka na konci věty)

–      slovo, slabika, hláska, písmeno, slovní význam

–      samohlásky, souhlásky, dvojhlásky

–      výslovnost a psaní krátkých a dlouhých samohlásek

–      psaní a výslovnost slabik tvrdých

–      psaní a výslovnost měkkých slabik

–      psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (znělé a neznělé)

–      psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

–      příprava na poznávání podstatných jmen a dějových sloves, zjišťování, která slova v souvislém textu označují osoby, zvířata nebo věci a která slova vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají;

–      čtení a psaní předložek

–      vlastní jména osob

Developed by Via Aurea.