Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku

Číslo akce: 2019-046
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: ZŠ Brno, Laštůvkova 77/920
Termín: 25. 2. 2019, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční v pondělí 25. 2. 2019 od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 650 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů ve výuce gramatiky ve 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v celkové ceně 175 Kč.

Obsah akce:

  • Činnostní výuka gramatiky ve 2. ročníku.
  • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.
  • Práce s Testy pro evaluaci Čj ve 2. ročníku
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy.
  • Možnosti využití učebnic a pracovních sešitů pro tvořivou práci ve výuce.
  • Činnostní výuka psaní.
  • Další didaktické pomůcky pro individualizaci výuky.
Developed by Via Aurea.