Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2019-077
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: ZŠ České Budějovice, Matice školské 3
Termín: 27. 4. 2019, zahájení v 9:00

Kurz se uskuteční v sobotu 27. 4. 2019 od 9:00 do cca 12:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 650 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky geometrie. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 175 Kč. 

Obsah akce:

- Možnosti práce s pracovními sešity a listy pro výuku geometrie ve 4. a 5. ročníku.

- Činnostní učení geometrie, geometrické rozcvičky.

- Rozvoj geometrických představ, činnosti žáků.

- Základní útvary v rovině a prostoru, geometrické výpočty.

- Znázorňování jednotek délky a obsahu, jejich převodů.

- Vytvoření představy jednotek obsahu.

- Mozaikové hry se zaměřením na kompetenci komunikativní.

- Řešení úloh s pomocí činností zaměřených na rozdělování celku na stejné části a na skládání částí do celku.

Tvořivá práce s tematickými pracovními listy pro činnostní učení geometrie ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.