Efektivní komunikace

jak komunikovat při výchově a vzdělávání dětí

Číslo akce: 2021-035
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: Mgr. Jiří Halda
Místo: WEBINÁŘ
Termín: 24. 3. 2021

Webinář proběhne ve středu 24. 3. 2021 od 14:00 do cca 17:00.
Uskuteční se v bezpečném on-line prostředí. Přístupové údaje na webinář zašleme přihlášeným nejpozději 24 hod. předem.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 1 380 Kč, záloha 0 Kč

Cena 980 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy.

Účastníci se mohou hlásit jednotlivě. Účastníky z jedné školy zahrneme při fakturaci na jeden doklad a započítáme slevu.

Anotace:

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit konflikty? Efektivní komunikace spolu se zdravým přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje se stěžejními principy komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

Obsah akce:

Prakticky nikdo nechce vědomě druhým lidem ubližovat nebo jim škodit. Přesto se čím dál častěji ocitáme uprostřed konfliktů a nedorozumění. Rozčilujeme se (ať už nahlas nebo v duchu) a zlobíme se na sebe navzájem i na sebe sama, i když víme, že si tím spíše ještě více škodíme. Nemůžeme si pomoci. Jednou z příčin je, že jsme způsob a cíle naší komunikace nepřizpůsobili našim skutečným potřebám.

Tento kurz nabízí jednu z možných cest jak se s lidmi (i sami se sebou) domluvit, jak předcházet konfliktům a jak je řešit. Výsledkem je smysluplná spolupráce, vnitřní klid, ale především důstojné řešení a osobní růst pro všechny zúčastněné strany.

 

***

Komunikační návyky a strategie mají jednoduchou rovnici. Vychází z kombinace řeči těla, prozódie (tedy emočního obsahu řeči) a samotného věcného obsahu. Soulad mezi těmito třemi oblastmi určuje pravděpodobnost dohody. Dále zde působí osobité projevy řeči, tedy to, čím je komunikace osobnosti jedinečná. 

Existuje řada základních komunikačních strategií a zároveň chyb, které vyplývají z jejich nerespektování. Namátkou jsou to „zakázaná témata“, chybné předpoklady a nekomunikované plány, nedostatečně naučené „hladivé návyky“, obava ze zpětné vazby či „komunikační jedy“.

***

Na kurzu je předkládán soubor dovedností zaměřených na rozvoj vzájemné komunikace učitelů, žáků a jejich rodinných příslušníků s cílem vytvořit bezpečný prostor a atmosféru porozumění, spolupráce a důvěry.

Základním cílem komunikace není jen předání informací, ale také vzájemné obohacení a přiblížení dvou nebo více osob. 

 

Koncept semináře je postaven prakticky a předpokládá i část věnovanou dotazům.

 


Jiří HaldaLektor: Mgr. Jiří Halda

 

Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů, je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problémem celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.
Říká o sobě: Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V personálním poradenství se specializuji na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled. Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, ve vztazích a v rozbředávání motivace lidí dělat cokoliv v životě s chutí a snažím se být v tomto oboru prospěšný. Jsou to obory, které se vzájemně doplňují. Jsem vášnivý, ale nedostatečně nadaný kytarista, průměrný, ale snažící se manžel a mým hlavním koníčkem je kombinace válení a povalování.

Developed by Via Aurea.