Domácí vzdělávání - M 1. - 5.roč.

kurz pro rodiče dětí s poruchou učení a rodiče domškoláků

Číslo akce: 2020-014 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: NEAKREDITOVÁNO

Lektor: Mgr. Jana Čebišová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 17. 8. 2020, 18. 8. 2020, 19. 8. 2020, 20. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 17. do 20. 8. 2020. Výuka v budově FZŠ Olomouc, Hálkova 4, ubytování a stravování na vysokoškolských kolejích, ul. Šmeralova. 

Zahájení v pondělí od cca 14:10 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:
 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Kurz je určen pro všechny rodiče, kterým záleží na svých dětech, rodiče žáků se specifickými poruchami učení, rodiče, kteří chtějí řešit problémy dětí s učební látkou a rodiče praktikující nebo zamýšlející domácí výuku. Kurz je vhodný i pro pedagogické asistenty i další osoby věnující se učení a doučování dětí.

Pojďme společně hledat cesty vedoucí k spokojenosti a radosti dětí a rodičů.
 • Vyzkoušíte si roli žáka,
 • zažijete hry a činnostní výuku,
 • vyrobíte si pomůcky k osvojování učiva,
 • získáte soubor činností do výuky svých dětí,
 • připravíte se na další vzdělávací období,
 • odpočinete si a načerpáte síly do nového školního roku.

Obsah akce:

Lektorka, Jana Čebišová, je vystudovaná pedagožka s praxí, matka 3 kluků a poslední roky také jejich "domácí učitelka". Lektorování se věnuje od roku 2009, má za sebou desítky kurzů a seminářů a téměř 1000 absolventů. Kromě toho pravidelně přednáší pro pěstouny a domškoláky.
 
Ukáže vám soubor činností, pomocí kterých můžete látku své děti naučit i procvičovat. Tyto postupy se hodí i při práci s žáky s poruchami učení. Pomáhají při nápravách i jejich předcházení.   
 
Obsah kurzu:

1. část: Aritmetika

 • Předpočtářské období – jak správně vytvářet představu o číslech, numerace do 5-ti, hry s využitím předmětů kolem nás.
 • Počítání v první desítce, počítání v druhé desítce bez přechodu přes desítku, práce s pomůckou Karty s čísly, analogie s první desítkou.
 • Počítání v druhé desítce s přechodem přes desítku, práce s pomůckou 2 desítky koleček. Činnosti k upevňování učiva.
 • Postupné rozšiřování číselného oboru – práce s tabulkou čísel, názorná představa, číselná osa, práce s pomůckou Nuly a číslice, peněžní model čísel.
 • Násobení a dělení – objevení a činnostní vyvození násobení a dělení, hry k procvičování a automatizaci spojů. Dělení se zbytkem.
 • Slovní úlohy – malované slovní úlohy, zápis slovních úloh, úsudkové slovní úlohy.
 • Obchodování – využití pomůcky Papírové peníze.   

 

2. část: Geometrie

 • Co všechno do geometrie patří – učivo geometrie na I. stupni ZŠ.
 • Začínáme s rýsováním – na co se soustředit, jak rýsovat do sešitu, postup rýsování. 
 • Geometrické pojmy – poznávání rovinných útvarů a těles, útvary v rovině a jejich rozlišování, náměty pro činnosti.
 • Převody jednotek – pomůcky, praktická cvičení, měření délek. 
 • Základní geometrické výpočty.
 • Práce s pomůckou Geodeska – vidění v rovině a vytváření obrazců.

 

3. část

 • Práce s tradičními pomůckami činnostního učení.
 • Ukázky prací žáků, vhodných pomůcek a materiálů.
 • Výroba pomůcek a příprava her.
 • Beseda
Developed by Via Aurea.