Svobodová Dagmar

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-016 LŠ Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. - 5. ročníku ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma publikaci Putování českými dějinami v ceně 199,- Kč určenou pro rozvoj čtení s porozuměním a mezipředmětové propajení Čj a Vl. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Developed by Via Aurea.