Činnostní učení ve výuce vlastivědy ve 4. - 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2019-016 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391
Termín: 12. 8. 2019, 13. 8. 2019, 14. 8. 2019, 15. 8. 2019

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Písku v termínu od 12. do 15. 8. 2019. Zahájení v pondělí v odpoledních hodinách, ukončení ve čtvrtek obědem. Přesný harmonogram školení včetně doby prezence bude přihlášeným účastníkům zaslán během června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 250 Kč, záloha 6 250 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
        5350,-       - kurzovné + plná penze
        5050,-       - kurzovné + obědy
        4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma publikaci Putování českými dějinami v ceně 199,- Kč určenou pro rozvoj čtení s porozuměním a mezipředmětové propajení Čj a Vl. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

Opakování učiva  3. ročníku - Místo, kde žijeme

 • poznávání místní krajiny
 • život lidí v obci
 • pověsti
 • významné stavby, události a osobnosti
 • malé projekty na téma „Moje obec“

 

Zeměpisná část - Naše vlast Česká republika

 • základní pojmy
 • orientace na mapě, práce s mapou
 • cestujeme po naší vlasti, přírodní zajímavosti a národní kulturní památky
 • cestujeme naším krajem
 • práce na počítači
 • skupinové práce, projekty např: Cestujeme po naší vlasti“, „Křížem krážem po ČR“ aj.
 • vytvoření leporela na téma „ Moje vlast“
 • vyhledávání informací, kritické myšlení
 • mezipředmětové vztahy

 

     Zeměpisná část - Česká republika jako součást Evropy: 

 • zážitky z výletů a cest, referáty, zajímavosti, aktuality
 • poznatky z návštěvy některých částí naší vlasti, Evropy nebo světa
 • třídění , sjednocení a systematizace nových poznatků¨
 •  informace z kraje ve kterém žijeme
 • za hranice naší vlasti
 • sousední státy České republiky
 • Evropská unie
 • práce na počítači
 • skupinové práce, projekty „ Cestujeme po Evropě“, „ Poznáváme Evropu“, „Zdravím Tě, Evropo!“ aj.
 • mezipředmětové vztahy

 

     Dějepisná část - Hlavní události nejstarších českých dějin:

 • práce s časovou osou
 • kalendáře, skupinové práce „Hledáme první kalendář“
 • vyhledávání informací, třídění, sjednocení nových poznatků
 • skupinové práce na daná témata, vytváření historických leporel
 • dokumenty z našeho regionu
 • návštěva muzea, historických památek v okolí bydliště, v našem regionu
 • památná místa našeho regionu, polodenní výlety za historií v našem regionu např. výstup na památnou horu Říp
 • křížovky, testy, rébusy, hry
 • hra na historickou osobnost „Kdo jsem?“
 • historické rodokmeny
 • mezipředmětové vztahy, Čítanka 4, Čtení z nejstarších českých dějin
 • dida hry, lota, křížovky

 

Dějepisná část - Významné události nových českých dějin:

 

 • zaznamenávání dat daného období podle chronologického přehledu na číselné ose
 • život našich předků, skupinové práce „Móda“, „Zábava“, „Stavby“ aj.
 • škola v minulosti a dnes, návštěva muzea, projekty
 • sledování pořadů v televizi
 • památky minulé doby v našem městě, regionu, vyhledávání měšťanských domů, paláců, kostelů, zakreslování do plánků
 • návštěva zámku nebo hradu, projekty
 • práce se Slovníkem spisovné češtiny
 • historické památky hlavního města Prahy, návštěva hlavního města
 • rodokmen T.G.Masaryka
 • osobnosti Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek, Karel Čapek, návštěva knihovny, skupinové práce
 • beseda s kronikářem, pamětníkem
 • vyhledávání informací, třídění, sjednocení a systematizace nových poznatků
 • dida hry, lota, křížovky
 • mezipředmětové vztahy
Developed by Via Aurea.