Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2020-017 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Romana Navrátilová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 17. 8. 2020, 18. 8. 2020, 19. 8. 2020, 20. 8. 2020

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 17. do 20. 8. 2020. Výuka v budově FZŠ Olomouc, Hálkova 4, ubytování a stravování na vysokoškolských kolejích, ul. Šmeralova. 

Zahájení v pondělí od cca 14:10 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 380 Kč, záloha 6 380 Kč

zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena. Dále je možno vybrat z variant:

 
       5 480,-       - kurzovné + plná penze
       5 125,-       - kurzovné + obědy
       4 750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně, nově přihlášeným účastníkům budou faktury zaslány e-mailem.
Nabízíme možnost rozdělení fakturované částky na 2 doklady (část uhradí zaměstnavatel a zbytek si doplatí účastník).
Při odhlášení méně než dní 30 před zahájením kurzu účtujeme dle obchodních podmínek storno poplatek.

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky v 1. a 2. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení  M v 1. a 2. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

1. část

 • Přípravné období, důležitost vytváření představy čísel.
 • Činnosti s didaktickými pomůckami „Početní divadélko“ a „Malované slovní úlohy“.
 • Průběžná zpětná vazba.
 • Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.
 • Numerace do pěti.
 • Počítání do pěti – rozklady, sčítání, odčítání.
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Tvořivá práce s pomůckou „Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 1. ročníku“.
 • Didaktická pomůcka „Skládací kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.
 • Tvoření prvních slovních úloh s názorem.
 • Numerace do deseti.
 • Činnosti s didaktickou pomůckou „Soubor značek a číslic“.


2. část

 • Počítání do deseti – rozklady, sčítání, odčítání.
 • Individualizace ve výuce, samokontrola a sebehodnocení žáků.
 • Seznámení s metodikou výuky matematiky v 1. ročníku.
 • Postupné rozvíjení kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní.
 • Rozšíření číselného oboru do dvaceti – názorné využití analogie s první desítkou.
 • Numerace do dvaceti.
 • Činnosti s číselnou osou.
 • Počítání do dvaceti – využití analogie s počítáním v 1. desítce.
 • Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou „Papírové bankovky a mince“, obchůdky v učebnicích, vyplácení, rozměňování, vracení; obchodování a dramatizace.
 • Tvořivá práce s pomůckou „Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 1. ročníku“.
 • Didaktická pomůcka „Skládací kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.
 • Tvoření slovních úloh s názorem.
 • Hry pro diferenciaci výuky.


3. část
 

 • Počítání do dvaceti – činnostní výuka počítání s přechodem přes desítku.
 • Slovní úlohy ve 2. ročníku.
 • Seznámení s metodikou výuky matematiky ve 2. ročníku.
 • Mezipředmětové vztahy s ČJL a ČJS.
 • Průběžná zpětná vazba.
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Tvořivá práce s pomůckou „Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice ve 2. ročníku“.


4. část

 • Rozšíření číselného oboru do sta – názorné využití analogie s první desítkou.
 • Numerace do sta – vytvoření konkrétní představy čísla.
 • Didaktická pomůcka „Desítky koleček“.
 • Činnosti s číselnou osou.
 • Počítání do sta – využití analogie s počítáním v 1. desítce, počítání s přechodem přes desítky s využitím rozkladů čísel, počítání v peněžním modelu, obchodování.
 • Náměty pro malé projekty ve vyučování.
 • Objevování násobení – činnostní vyvození násobilky z opakovaného sčítání na základě názoru.
 •  Geometrie – rozlišování geometrických útvarů a těles, hry s geometrickými útvary a tělesy v 1. a 2. ročníku, rýsování, měření délky.
 • Mezipředmětové vztahy s ČJL a ČJS.
 • Komunikace ve výuce.
 • Slovní úlohy – ze života žáků, hry s penězi.
 • Tvoření otázek žáky, formulace odpovědi.
 • Procvičování představ „o několik více, o několik méně“.
 • Průběžná zpětná vazba.
 • Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.
 • Tvořivá práce s pomůckou „Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice ve 2. ročníku“.
 • Hry pro diferenciaci výuky.
Developed by Via Aurea.