Činnostní učení na 1. stupni ZŠ (webinář)

12. 12. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT 14031/2021-4-597

1. stupeň ZŠ

OBSAZENO! Hlásit se můžete na termín 30.1.2024

Webinář se uskuteční v úterý 12.12.2023 od 15:00 do cca 18:15.

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky (elektronický podpis). Více k webinářům zde.

980 Kč

Cena 890 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

OBSAZENO! Hlásit se můžete na termín 30.1.2024

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony Tvořivé školy. 

Na akci zazní zejména:

  • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
  • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
  • Náměty na práci, činnostní postupy v M
  • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
  • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení.

Obsah akce:

Činnostní učení je svou názorností velmi vhodnou metodou výuky zejména na 1. stupni ZŠ, kdy ještě chybí dětem schopnost abstrakce. Pomocí činností se také zapojuje pravá hemisféra mozku a vytváří se v něm nové spoje a matrice. Pojďte se podívat, jaké jsou jeho základní principy, jak metody používat napříč předměty, jaké pomůcky nebo typy pomůcek při tomto způsobu učení můžete využívat.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

  • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
  • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
  • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
  • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
  • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.