Hlavní menu

Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2023-003 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1111/2021-4-155

Lektor: Mgr. Ivana Vacková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 10. 7. 2023, 11. 7. 2023, 12. 7. 2023, 13. 7. 2023

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 10. do 13. 7. 2023 (po-čt). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 8 745 Kč, záloha 8 745 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  
 

varianta/cena plná cena od 1. 4.
kurz.+ ubytování + plná penze 8 745
kurzovné + plná penze 7 490
kurzovné + obědy 6 600
kurzovné + ubytování 7 390
pouze kurzovné 6 105

Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2023.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karta a šablony pro činnostní učení Čj 2 a 3.
 • Další vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy.
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy. Mluvní a komunikační cvičení.

Obsah akce:

 

Během kurzu si projdeme tato témata:

 • Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat. Uvědomuji si, co čtu a píšu.
 • Činnostní výuka gramatiky ve 2. a 3. ročníku.
 • Činnostní výuka psaní. Písanky pro 2. a 3. ročník. Tvořivá práce s písankami a jejich pomoc při výuce čtení s porozuměním.
 • Souběžná výuka čtení, psaní, gramatiky.
 • Čtyři období čtenářského vývoje. Rozvoj čtenářských dovedností.
 • Didaktické hry a činnosti při práci s pohádkami.
 • Individualizace, seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce čtení.
 • Individuální, skupinová práce, vytváření žákovských portfolií.
 • Úkoly a cíle výuky čtení ve 2. a 3. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.
 • Motivace k individuálnímu čtení – využití školních knihoven, besedy v knihovnách. Náměty k práci s čítankami.
 • Moje první knížka. Komunikace a diskuze ve výuce čtení. Tvořivá práce žáků, dramatizace textů.
 • Uvědomělé čtení a jeho pomoc žákům při učení – klíčová slova.
 • Seznámení s čítankami pro 2. a 3. ročník a metodickou příručkou.
 • Začátky práce s naučným textem (encyklopedie).
 • Záznamy přečtených textů, knih.
 • Učebnice a pracovních sešity – jejich využití pro aktivní práci žáků. Propojení psaní se čtením, s prvoukou a mluvnicí. Ukázky úkolů pro čtení a psaní s porozuměním.