Hlavní menu

Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2021-002 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 783/2018-1-169

Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 6. 7. 2021, 7. 7. 2021, 8. 7. 2021, 9. 7. 2021

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 6. do 9. 7. 2021 (ÚTERÝ-PÁTEK!). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 6 580 Kč, záloha 6 580 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
5590,-       - kurzovné + plná penze
5155,-       - kurzovné + obědy
4750,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

2020 Velehrad

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 2. a 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

 

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku v ceně 370 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

2019 Písek

Na kurzu se budeme zabývat těmito tématy:
Pro 2. ročník

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. ročníku.
 • Činnostní výuka gramatiky ve 2. ročníku.
 • Práce s činnostními Testy pro evaluaci Čj ve 2. ročníku.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Možnosti využití učebnic a pracovních sešitů pro tvořivou práci ve výuce.
   
 • Další didaktické pomůcky pro individualizaci výuky.
 • 2020 VelehradPozitivní motivace a postupné rozvíjení kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence pracovní i kompetence občanské a sociální.
 • Úkoly a cíle výuky čtení ve 2. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.
 • Rozvoj čtenářských dovedností.
 • Motivační didaktická hra pro aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů ve vyučovacích hodinách.
 • Náměty pro tvořivou práci s texty v čítance pro 2. ročník.
 • Ukázky prací žáků, možnosti prezentace.
 • Individualizace, seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce čtení.
 • Témata a náměty pro malé projekty, mezipředmětové vztahy.
 • Začátky práce s naučným textem (encyklopedie).
 • Činnostní výuka psaní.
 • Motivace k individuálnímu čtení.

  Pro 3. ročník
 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku.
 • Činnostní výuka gramatiky ve 3. ročníku s důrazem na tvořivou práci s vyjmenovanými slovy.
 • Didaktické hry. Mluvní a komunikační cvičení.
 • Ukázky práce s učebnicemi a pracovních sešitů – jejich využití pro aktivní práci žáků.
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Postupné rozvíjení kompetence komunikativní, kompetence k učení a kompetence pracovní.
 • Úkoly a cíle výuky čtení ve 3. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.
 • Rozvoj čtenářských dovedností.
 • Motivační didaktická hra pro aktivní zapojení žáků do výuky.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů ve vyučovacích hodinách.
 • Mezipředmětové vztahy.
 • Didaktické hry a činnosti při práci s pohádkami.
 • Záznamy přečtených textů, knih.
 • Činnostní výuka psaní
 • Náměty k projektovému vyučování.
 • Motivace ke čtení
 • Individuální, skupinová práce, vytváření žákovských portfolií.
Developed by Via Aurea.