Hlavní menu

Činnostní učení Aj ve výuce 3. – 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

Číslo akce: 2022-007 LŠ
Akreditační číslo MŠMT ČR: 1111/2021-4-155

Lektor: Mgr. Lucie Tereková
Místo: ZŠ Velehrad, Salašská 300
Termín: 25. 7. 2022, 26. 7. 2022, 27. 7. 2022, 28. 7. 2022

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 25. do 28. 7. 2022 (po-čt). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

Hodinová dotace: 24 hod.
Cena: 7 350 Kč, záloha 7 350 Kč
zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Neuvedete-li v poznámce přihlášky jinak, bude účtována plná cena.
Nechcete-li zajistit ubytování či stravu, můžete zvolit variantu:
6255,-       - kurzovné + plná penze
5520,-       - kurzovné + obědy
5100,-       - pouze kurzovné
(konečná cena)
 
Letní školy je třeba uhradit předem. Fakturace bude probíhat průběžně od května. Následně budou nově přihlášeným účastníkům faktury zaslány e-mailem.
 
Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník). 

Anotace:

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3. - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách a materiálech nakladatelství Angličtina Expres. Využijete je ale i při práci s jinými materiály. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. 

Obsah akce:

1. část

- Přípravné období a motivace.

- Postupy osvojení jazykových dovedností, idea hlásek, pomůcky pro činnostní učení.

- Vztahy mezi výukou slovíček a výukou mluvnice.

- Seznámení s Metodikou Aj pro 3. ročník.

- Rozvíjíme kompetenci komunikativní, kompetenci pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.

- Učebnice a posloupnost poznatků, větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka.

- Činnostní výuka sloves to like, to have, to be. Využití didaktických her ve výuce

- Práce s audionahrávkami na CD.

- Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

 

2. část

Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem Aj ve 3. ročníku.

- Logika ve výuce jazyka, kombinační princip jako základ mluvnice.

- Možnosti využití dosavadních poznatků, dovedností a schopnosti dětí, jejich rozvinutí a kombinování při přípravě čtení, osvojování slovní zásoby.

- Větná stavba germánských jazyků.

- Průběžný rozvoj kompetence k učení a kompetence komunikativní.

- Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat.

- Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika.

- Praktické ukázky kombinačních cvičení. Rozbalování kompetence k učení.

- Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

 

3. část

- Přehled dovedností požadovaných pro úroveň A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

- Učebnice a posloupnost poznatků, další větné vzory pro postupné pronikání do anglického jazyka.

- Činnostní výuka sloves live, play, go, eat, drink, swim, sit, read, do a dalších popisujících činnosti ve škole.

 

4.část

- Metodická práce s učebnicí a pracovním sešitem anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku.

- Důraz na dovednosti požadované Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, úroveň A1.

- Diskuse o projektech navrhovaných během 4. a 5. ročníku pro rozvinutí znalostí anglického jazyka.

- Vztah dětí k angličtině, jak je motivovat.

- Práce s dětmi s vývojovou poruchou a její specifika.

- Rozbalování kompetence k učení.

- Vzájemná komunikace a rozvoj kompetence sociální.

- Využití didaktických her ve výuce (domino, pexeso, slovní karty, kvarteta).

- Práce s audionahrávkami na CD, didaktické písně.

- Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.