Hlavní menu

Anglický jazyk činnostně – vstup do jazyka a první věty (webinář)

Číslo akce: 2023-098
Akreditační číslo MŠMT ČR: 28081/2022-4-1011

Lektor: Mgr. Radka Kučerová
Místo: webinář
Termín: 23. 3. 2023, zahájení v 14:00

Webinář proběhne ve čtvrtek 23. 3. od 14:00 do cca 17:15.

Akce se uskuteční v prostředí Google Meet.  Pro přihlášení ke schůzce pak budete potřebovat osobní google účet.
Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky. Více k webinářům zde.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 980 Kč

Cena 890 Kč/os při účasti dvou a více osob z jedné školy (při společné fakturaci).

Účastníci se musí hlásit jednotlivě, při fakturaci je zahrneme automaticky na jeden doklad a započítáme slevu!

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • jak trénovat správnou výslovnost anglických slov
 • tvorba a obměna krátkých vět  - vzájemná komunikace mezi dětmi
 • člen neurčitý a podstatné jméno
 • tvorba množného čísla, numbers
 • člen určitý
 • zájmena it, they - náhrada za podstatná jména
 • role písniček ve výuce jazyka
 • procvičování slovní zásoby
 • tvary slovesa být  - zkrácené tvary

 

Obsah akce:

Výuka AJ je v prvních letech výuky opřená o "naposlouchávání" jazyka, učení se větných vazeb na základě jejich opakovaného používání v hodinách a v rámci jednoduchých písniček. Výuku stavíme na tom, abychom žáky nechali co nejvíce hovořit, psanou formu zpočátku trénujeme zejména pomocí skládání slov či opisem.

V rámci výkladu si všimněte, jakým způsobem lektor používá, věnuje se:

 • Pozitivní způsoby hodnocení žáků.
 • Práce s chybou. Zpětná vazba. Diferenciace ve výuce.
 • Prvky kritického myšlení, využití samokontroly, individualizace.
 • Organizace samokontroly žáků při výuce a sebehodnocení.
 • Náměty pro projektové vyučování, komunikace při výuce.
 • Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální.