Hlavní menu

Algebra v 8. a 9. ročníku

Číslo akce: 2022-117
Akreditační číslo MŠMT ČR: 27942/2021-5-948

Lektor: Mgr. Kateřina Grygarová, Mgr. Gabriela Jandíková
Místo: ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35
Termín: 4. 10. 2022, zahájení v 15:00

Seminář se uskuteční od 15:00 do cca 18:20 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 850 Kč

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky algebry v 8. a 9. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdrama hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8.-9. ročníku v ceně 185 Kč.

Obsah akce:

  • Vstup do algebry, propojení s geometrií, využívání analogie a metody generovaného problému
  • Počítání výkony s mocninami
  • Hovor žáků, samokontrola a sebehodnocení žáků, pamětné počítání
  • Algebraické vzorce, karty pro rozlišování a třídění vzorců