Abeceda a práce s čítankou

ve 2. a 3. ročníku

Číslo akce: 2019-057
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-2-821

Lektor: PaedDr. Dana Baziková
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Termín: 25. 4. 2019, zahájení v 14:00

Seminář seuskuteční ve čvrtek 25. 4. 2019 v čase od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 650 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka ve 2. a 3. ročníku. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v celkové ceně 175 Kč.

Obsah akce:

  • Abeceda – náměty pro činnosti a didaktické hry při nácviku i upevňování znalosti abecedy.
  • Čítanka 2 – motivační didaktická hra.
  • Čtení zaměřené na porozumění textu, budování kladného vztahu ke čtení.
  • Seznámení s metodou řízeného čtení.
  • Náměty pro práci s čítankou, mezipředmětové vztahy, malé projekty, individualizace, prezentace prací.
Developed by Via Aurea.