3. Tisková zpráva projektu - ukončení projektu

3. Tisková zpráva projektu - ukončení projektu

31. 1. 2015 byl zakončen projet Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ. Cílem 24 měsíčního projektu bylo zavádění a šíření nových vyučovacích metod interaktivně-činnostní výuky na základní školy Jihomoravského kraje.

Závěrečná konference  projektu proběhla dne 25.10.2014. Pedagogické veřejnosti nabídla informace o interaktivně-činnostním učení a smysluplném využíváním výpočetní techniky spolu s praktickými ukázkami vybraných interaktivních postupů. Jejím cílem bylo rovněž seznámení s finančními zdroji projektu.

Za dobu trvání projektu bylo uspořádáno 20 akreditovaných didaktických kurzů a 4 kurzy v rámci letních škol, které úspěšně absolvovalo celkem 421 učitelů 1. stupně ZŠpůsobících na území Jihomoravského kraje. Účastníci projektových kurzů byli seznámeni s metodikou interaktivně činností výuky a jejím využitím v rámci hlavních vyučovacích předmětů na ZŠ. Získali ucelený soubor postupů do výuky matematiky, fyziky, prvouky, přírodovědy a českého jazyka. 

Interaktivně činnostní výuka je metoda, která smysluplně kombinuje činnostní učení s využitím moderních technologií.Je založená na aktivním zapojení žáků a samostatném objevování poznatků. Žáci pracují s jednoduchými, ale velmi efektivními pomůckami a plní úkoly svým vlastním způsobem a tempem. Za účelem motivace, názoru a efektivní zpětné vazby jsou při této výuce používány moderní ICT technologie. Díky nim dochází k aktivnímu zapojení každého žáka co nejvíce smysly.

Tato metoda umožňuje dobré osvojování potřebných dovedností, vědomostí i rozvoj všech klíčových kompetencí. Jako bonus má každý žák možnost opakovaně prožívat ve výuce úspěch. Aby učitel zvládnul efektivně pracovat s interaktivní technikou, musí však nejdříve dobře zvládnout samotnou didaktiku výuky. Stručně řečeno, jedná se o postup, kdy je interaktivní systém využit pro nabídku činností, motivaci žáků, zadání činností, názor a následnou zpětnou vazbu, a to při současném aktivním zapojení všech žáků do výuky prostřednictvím individuálních pomůcek v jejich rukou.

Interaktivní technika je dobrou pomůckou, ale ne všespasitelnou. Její nerozumné požívání může přinést také řadu potíží. Zkušenosti jak je možné s interaktivní technikou smysluplně pracovat v jednotlivých ročnících ZŠ předali učitelům v rámci projektu zkušení lektoři vzdělávací instituce Tvořivá škola, kteří jsou autory této metody a jejímu šíření se intenzivně věnují.

V rámci projektu byla na škole žadatele rovněž založena vzorová třída interaktivně-činnostního učení, která slouží jako vzdělávací středisko DVPP. Vyškoleni byli dva noví lektoři interaktivně činnostní výuky. Vytvořeny byly nové řady didaktických pomůcek do výuky M v 1. - 9. ročníku, obsahující soubory programů pro práci s interaktivní výpočetní technikou. Programy byly vytvořeny v programech SMART Notebook a Active Studio. Produkty obsahují analogicky se rozvíjející interaktivní postupy od 1. po 9. ročník, které umožňují výuku přizpůsobovat  aktuálnímu stupni žákovských dovedností a postupně zvyšovat náročnost postupů tak, aby se plynule rozvíjely klíčové dovednosti a kompetence žáků. V materiálech jsou zapracované nejlepší zkušenosti učitelů z praxe.

Z průběžně realizované evaluace na kurzech vyplynulo, že se všechny akce setkaly s velmi pozitivními ohlasy. Účastníci si cení především jejich praktický obsah a skutečnost, že lektory kurzů jsou výhradně aktivní učitelé z praxe. Za nejcennější považují soubory vybraných činnostních postupů a dalších praktických nápadů z oblasti aktivního učení.

Z on-line evaluace vyplývá, že přibližně 70% absolventů zařadilo do své praxe všechny nebo většinu předávaných postupů a dalších 15% absolventů přibližně polovinu těchto postupů a 15% některé z nich. Cca 90% absolventů potvrdilo, že předávané postupy umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky,  smysluplné předávání učiva a plynulý rozvoj klíčových kompetencí.

***

Projekt Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2015

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.41/02.0008

Realizátor projektu: Tvořivá škola, o.s.

Developed by Via Aurea.