2. Tisková zpráva projektu - 1. rok realizace

2. Tisková zpráva projektu - 1. rok realizace

Tvořivá škola úspěšně ukončila první rok realizace projektu Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ.

 

 

Kurzy DVPP

V prvním roce projektu bylo uspořádáno 8 vzdělávacích kurzů zaměřených na interaktivní činnostní výuku a 2 kurzy v rámci prázdninové letní školy.

Kurzy absolvovalo celkem 191 účastníků z cílové skupiny učitelé 1. a 2. stupně ZŠ. Kurzy byly zaměřené na rozvoj výuky matematiky, fyziky, prvouky, přírodovědy a českého jazyka.

Jak učitelé praxe potvrzují, je šířená metodika tzv. činnostního učení s interaktivní tabulí skutečně velmi efektivní. Žáky baví, umožňuje jejich aktivní zapojení do výuky, rozvoj kompetencí, předání učiva a dosahování úspěchu jak žáky, tak učiteli. S výbornými výsledky je vyzkoušená v praxi několika desítek škol ze sítě 750 partnerských tvořivých škol.

 

 

Materiály do výuky

Během prvního roku realizace byly rovněž vytvářeny nové metodické materiály - 4 CD obsahující interaktivní přípravy určené pro činnostní výuku matematiky s interaktivní tabulí  v 1. - 9. ročníku. Přípravy jsou vytvářeny paralelně v programech SMART Notebook a Active Studio.

 

Jedná se o takové metody, kdy je interaktivní systém využit pro nabídku činností, motivaci žáků, zadání činností, názor a následnou zpětnou vazbu, a to při současném aktivním zapojení všech žáků do výuky prostřednictvím individuálních didaktických pomůcek v jejich rukách.

 

Produkty obsahují analogicky se rozvíjející interaktivní postupy od 1. po 9. ročník, které umožní výuku přizpůsobovat aktuálnímu stupni žákovských dovedností a postupně zvyšovat náročnost postupů tak, aby se plynule rozvíjely klíčové dovednosti a kompetence žáků. V materiálech jsou zapracované nejlepší zkušenosti učitelů z praxe.

 

Zpětná vazba

Evaluace kvality vzdělávacích programů a šířených dobrých zkušeností probíhá průběžně formou dotazníkového šetření na konci každého kurzu a formou on-line dotazníku zaslaného později všem absolventům.

Z dotazníků vyplývá, že se všechny kurzy setkaly s vysoce pozitivními ohlasy. Účastníci si cení především jejich praktický obsah a skutečnost, že lektory kurzů jsou výhradně aktivní učitelé z praxe. Za nejcennější považují soubory vybraných činnostních postupů a dalších praktických nápadů z oblasti aktivního učení.

Z on-line dotazníku vyplývá, že:

- 69%absolventů zařadilo do své praxe všechny nebo většinu předávaných postupů a dalších 18% absolventů přibližně polovinu těchto postupů,

- 91%absolventů potvrdilo, že předávané postupy umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky a smysluplné předávání učiva,

- 85%absolventů je toho názoru, že předávané postupy umožňují plynulý rozvoj klíčových kompetencí,

- 88%považuje předávané metody výuky za efektivní.


Závěr

Všechny vzdělávací akce projektu jsou vzhledem podpoře ESF ZDARMA. Zahájení nového kola kurzů proběhne v průběhu března 2014. Termíny naleznete na stránkách www.tvorivaskola.czv sekci Kalendář akcí.

 

Projekt Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba realizace projektu: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2015

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.41/02.0008

Realizátor projektu: Tvořivá škola, o.s.

Developed by Via Aurea.