Žák s podpůrnými opatřeními v běžné ZŠ

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Číslo akce: 2018-021
Akreditační číslo MŠMT ČR: 6372/2017-2-480

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Termín: 6. 2. 2018, 13. 2. 2018, 20. 2. 2018, 26. 2. 2018, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční v úterý 6.2., 13.2., 20.2. a pondělí 26.2.2018, vždy od 14:00 do cca 17:30 hod. 

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 3 550 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

 
 

Anotace:

Účastník kurzu získá kompexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i posudkům z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Obsah akce:

Ukážeme si:

- aktuální legislativu vztahující se k 1. - 5. stupni podpůrných opatření

- jak udělat orientační pedagogickou diagnostiku dovedností číst, psát a počítat u žáka s SVP

- jak zjistit způsob domácí přípravy žáka (styly učení)

- jak pracovat s chybou jako podkladem hodnocení

- jak toto vše aplikovat do PLPP 

- jak sestavit IVP na základě Doporučení pro žáka se SVP vystavený Pedagogicko-psychologickou poradnou, odpovídající aktuální legislativě

Sestavíme konkrétní PLPP a IVP využitelné ve vaší školní praxi.

Zaměříme se i na pravidla efektivní komunikace s žákem a rodiči -  směřující k řešení žákových potíží.

Developed by Via Aurea.