Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

METODA KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU A JEJÍ VYUŽITÍ VE ŠKOLE

Číslo akce: 2018-089
Akreditační číslo MŠMT ČR: 25705/2018-1

Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8
Termín: 29. 10. 2018, 30. 10. 2018

Kurz proběhne v pondělí 29. a úterý 30. 10. 2018 - denně od 8.00 do 14.30 hod.


 

Hodinová dotace: 16 hod.
Cena: 2 180 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)
 

Anotace:

Paralelně budou na semináři pracovat dvě skupiny:
Tužka 1:
kresba tužkou pro úplné začátečníky ( kurz je určen dospělým, dolní věková hranice je 12 let)
Tužka 2: pro absolventy Tužky 1 - kresba bílou křídou, tužkou a uhlem
(v přihlášce uveďte, do které skupiny patříte, případně kontaktujte lektorku: lenka-kalova@seznam.cz)

Kurz nabízí bezpečný způsob jak začít realisticky kreslit. Nejsou k tomu potřeba žádné zkušenosti, můžete být úplnými začátečníky. Program je určen úplným začátečníkům i pokročilým. Každý naváže na to, co již umí. V případě zájmu o program pro pokročilé kontaktujte lektorku a sdělte jí svou představu emailem na adresu: lenka-kalova@seznam.cz.

KALKALKALKAL

Obsah akce:

Čekají na nás cvičení na nácvik souvislé sebevědomé čáry a na koordinaci ruky a očí. Budeme postupovat od jednoduchého ke složitějšímu. Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání. Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a perspektivy. Všichni nakreslí portrét podle fotografie.
Betty Edwards, autorka knih o kreslení pravou stranou mozku, říká, že "mozek je velký lhář". Pokusíme se tomu porozumět, naučit se správně pozorovat věci okolo sebe a tuto dovednost uplatnit při kreslení.
Seznámíme se se svým osobitým rukopisem, silou čáry, jemností či výrazností kresby, sklonem k přesnosti, apod.
Kurz můžeme brát jako zajímavou zkušenost, ale získané dovednosti mohou také představovat odrazový můstek k dalšímu kreslení.
Program, vedený převážně formou workshopu, je proložen metodickými doporučeními pro výtvarnou výchovu a ukázkami dětských prací.
Ukázky prací účastníků kurzu si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu lektorky www.kalova.cz

Cílová skupina:
Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i absolventům kurzů kreslení pravou hemisférou, kteří se chtějí v kreslení procvičit, zdokonalit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 12 let, pokud účastníkovi je méně než 18, je potřeba tuto skutečnost uvést do poznámky.
 

Každý účastník si přinese pomůcky na kreslení dle níže uvedeného seznamu.
Doplňující pomůcky budou k dispozici u lektorky

 

Doporučený seznam pomůcek pro účastníky semináře Tužka 1:

Grafitové tužky číslo tvrdosti 2, 4 a 8 - např. od firmy Koh-i-noor

Guma v tužce – např. od firmy Koh-i-noor

Plastická guma např. od firmy Koh-i-noor

20 obyčejných bílých kancelářských papírů A4
Blok papírů na kresbu tužkou formát A4 - stačí s  10ti listy - např. od firmy Koh-i-noor

Ořezávátko
Balíček obyčejných papírových kapesníčků
20 ks. vatových tyčinek na čištění uší (dražší varianta jsou těrky na roztírání kresby od firmy Koh-i-noor

Pevné kartonové desky stejného nebo většího formátu než máte papíry – na hotové obrázky i jako podložku.

Doporučený seznam pomůcek pro účastníky semináře Tužka 2:

Grafitové tužky číslo tvrdosti 2, 4 a 8 - např. od firmy Koh-i-noor

Guma v tužce – např. od firmy Koh-i-noor

Plastická guma např. od firmy Koh-i-noor

20 obyčejných bílých kancelářských papírů A4
Blok papírů na kresbu tužkou formát A4 - stačí s  10ti listy - např. od firmy Koh-i-noor

Ořezávátko
Balíček obyčejných papírových kapesníčků
20 ks. vatových tyčinek na čištění uší (dražší varianta jsou těrky na roztírání kresby od firmy Koh-i-noor )

Pevné kartonové desky stejného nebo většího formátu než máte papíry – na hotové obrázky i jako podložku.

Přírodní uhel černý - např. od firmy Koh-i-noor

Umělý bílý uhel GIOCONDA Koh-i-noor 8812/2 v tužce - Soft-měkký uhel ke kresbě na tmavý podklad
Umělý bílý uhel GIOCONDA Koh-i-noor 8812/4 v tužce - Hard- tvrdý uhel ke kresbě na tmavý podklad
Uhel v tužce černý - např. od firmy Koh-i-noor
Guma v tužce – např. od firmy Koh-i-noor
Blok papírů s 20ti listy – na tužku a uhel  – formát A3
Černá čtvrtka A3 (případně černý papír A3 pro kresbu suchým pastelem)
Fixativ – stačí levný lak na vlasy, např. z Liedlu
Hadr nebo stará utěrka
Papírová krepová lepicí páska

Pevné kartonové desky stejného nebo o něco většího formátu jako máte papíry – na hotové obrázky i jako podložku.

KALKALKALKALKAL

Developed by Via Aurea.