Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Číslo akce: 2018-032
Akreditační číslo MŠMT ČR: 36575/2015-1-946

Lektor: Mgr. Radmila Zilayová
Místo: ZŠ Brno, Laštůvkova 77/920
Termín: 28. 2. 2018, zahájení v 14:00

Seminář se uskuteční ve středu 28. 2. 2018 od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 4 hod.
Cena: 580 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 v celkové ceně 175 Kč.

Obsah akce:

  • Aktivity při výuce a procvičování řad vyjmenovaných slov
  • Využití vyjmenovaných slov v činnostech a aktivitách, ukázka pomůcek
  • Hry se slovy se zaměřením na slovní druhy
Developed by Via Aurea.