Tvořivá škola - praktické kurzy pro OP VVV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
těší nás Váš zájem o praktické didaktické kurzy Tvořivé školy.
Vedou je výhradně lektoři z praxe a jsou zaměřené na předávání nejlepších, mnohaletou praxí prověřených postupů učení, které jsou vhodné jak pro žáky nadané, tak pro žáky se speciálními potřebami.

Tvořivá škola nepracuje s žádnou konkrétní řadou učebnic a žádné učebnice také nepropaguje. Jedná se o otevřený didaktický program. Díky tomu jsou kurzy vhodné pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí.

Dle Vašich požadavků jsme pro Vás připravili nabídku kurzů pro projekt OP VVV. V současné době pro vás máme vyhlášené následující kurzy: 

·         Praha

-      Didaktika Aj tvořivě - 3. – 5. ročníku ZŠ

-      Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

-      Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

-      Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ

·         Lysá nad Labem

-      Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ

-      Matematická gramotnost tvořivě - 8. a 9. ročník ZŠ

·         Plzeň

-      Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ

-      Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ

·         Ústí nad Labem

-      Matematická gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ

·         Pardubice

-      Matematická gramotnost tvořivě 3. ročník ZŠ

.         Rychnov nad Kněžnou

-      Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ

·         České Budějovice

-      Matematická gramotnost tvořivě - 1. a 2. ročník ZŠ

-      Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

·         Jihlava

-      Matematická gramotnost činnostně - 4. a 5. ročník ZŠ

·         Brno

-      Matematická gramotnost činnostně - 4. a 5. ročník ZŠ

-      Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ 

-      Didaktika Aj tvořivě - 3. – 5. ročníku ZŠ

·         Uherské Hradiště

-      Matematická gramotnost tvořivě - 1. a 2. ročník ZŠ

·         Olomouc

-      Matematická gramotnost tvořivě - 1. a 2. ročník ZŠ

-     Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ

 

Seznam všech kurzů s možností přihlásit se naleznete na našich webových stránkách: www.tvorivaskola.cz

 

V případě Vašeho zájmu o další kurzy pro projekt OP VVV prosím pište na e-mail info@tvorivaskola.cz.

Objednat si můžete také školení přímo pro Vaši sborovnu. Vaše požadavky nám napište na e-mail info@tvorivaskola.cz nebo telefonicky na čísle 774 191 813.

 

Množství kurzů je limitované kapacitními možnostmi naší organizace a zájem je značný. Proto naváhejte a přihláste se co nejdříve.  

Přejeme Vám hodně úspěchů, pevné nervy a zdraví.

Vaše Tvořivá škola   

Developed by Via Aurea.