Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
Kurz připravený pro program OP VVV 24.9.2018 - MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18
Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ
Kurz připravený pro program OP VVV 24.9.2018 - ZŠ Brno, Laštůvkova 77/920
Předslabikářové období
v přípravném a 1. ročníku 25.9.2018 - ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71
Předslabikářové období
v přípravném. a 1. ročníku 26.9.2018 - ZŠ Znojmo, Václavské nám. 8
Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ
Kurz připravený pro program OP VVV 29.9.2018 - ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130

Testy pro evaluaci Čj ve 4. ročníku

AKCE KONČÍ 23.9.2018

Slohy ve formátu A4 s testy připravenými pro evaluaci gramatiky a Čtení s porozuměním. Testy si jednoduše rozkopírujete pro žáky a pomocí jednoduché tabulky vyhodnotíte. Testy Vám výborně poslouží po celý školní rok pro evaluaci, autoevaluci nebo také jako testy na známky. Testy lze realizovat písemně nebo pomocí zvedání kartiček A, B, C, D.

Cena
80 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 70 Kč
ks

Další informace

Set obsahuje 15 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

Témata testů:
1a, 1b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
2a, 2b) Předložky a předpony - Urči správně předložku a předponu.
3a, 3b) Skupiny bě/bje, vě/vje, pě - Doplň ě, je.
4a, 4b) Vyjmenovaná slova – opakování - Doplň i, í, y, ý.
5a, 5b) Vyjmenovaná slova, doplňování slov - Doplň do vět vhodná slova.
6a, 6b) Slovní druhy - Urči u vyznačeného slova slovní druh.
7a, 7b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
 8a, 8b) Slovní druhy - opakování - Slova ve větách jsou očíslovaná podle slovních druhů – vyber to správné.
9a, 9b) Vzory podstatných jmen - Najdi správný vzor.
10a, 10b) Podstatná jména, mluvnické kategorie - Urči pád, číslo, rod a vzor.
11a, 11b) Slovesa, mluvnické kategorie - Urči osobu, číslo, čas.
12a, 12b) Shoda podmětu s přísudkem - Doplň i, í, y, a.
13a, 13b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
14a, 14b) Větné vzorce (rozšiřující učivo) - Najdi správný větný vzorec.
15a, 15b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky.

Autoři: Mgr. Renata Riedlová, Mgr. Čeněk Rosecký

Testy pro evaluaci Čj ve 4. ročníku

Ke stažení


Developed by Via Aurea.