Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ
Kurz připravený pro program OP VVV 1.4.2017 - ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ
Kurz připravený pro program OP VVV 8.4.2017 - 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39
JAK BÝT AUTORITOU - seminář z cyklu Školní konstelace
12.4.2017 - České Budějovice, Riegrova 1756/51
Předslabikářové období
v 0. a 1. ročníku 19.4.2017 - ZŠ Ostrava, 30. dubna 20

Testy pro evaluaci Čj ve 3. ročníku

Slohy ve formátu A4 s testy připravenými pro evaluaci gramatiky a Čtení s porozuměním. Testy si jednoduše rozkopírujete pro žáky a pomocí jednoduché tabulky vyhodnotíte. Testy Vám výborně poslouží po celý školní rok pro evaluaci, autoevaluci nebo také jako testy na známky. Testy lze realizovat písemně nebo pomocí zvedání kartiček A, B, C, D.

 

Dostupnost Skladem
Cena
230 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 190 Kč
ks

Další informace

Set obsahuje 15 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

Témata testů:
1a) Věta jednoduchá, souvětí - Najdi větu jednoduchou.
1b) Věta jednoduchá, souvětí - Doplň správnou spojku.
2a) Doplňování vhodných slov - Doplň vhodné slovo.
2b) Doplňování vhodných slov - Doplň vhodné slovo.
3a, 3b) Vyjmenovaná slova po B - Doplň správné i, í, y, ý.
4a, 4b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
5a, 5b) Vyjmenovaná slova po L - Doplň správné i, í, y, ý.
6a, 6b) Vyjmenovaná slova po M - Doplň správné i, í, y, ý.
7a, 7b) Vyjmenovaná slova po P - Doplň správné i, í, y, ý.
8a, 8b) Vyjmenovaná slova po S - Doplň správné i, í, y, ý.
9a, 9b) Vyjmenovaná slova po V - Doplň správné i, í, y, ý.
10a, 10b) Vyjmenovaná slova po Z - Doplň správné i, í, y, ý.
11a, 11b) Vyjmenovaná slova - Doplň vhodné slovo.
12a, 12b) Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu. Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky
13a, 13b) Podstatná jména - Urči pád a číslo podstatných jmen.
14a, 14b) Slovesa - Najdi správný tvar sloves.
15a, 15b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky.

Autoři: Mgr. Renata Riedlová, Mgr. Čeněk Rosecký

Testy pro evaluaci Čj ve 3. ročníku

Ke stažení


Developed by Via Aurea.