LETNÍ ŠKOLA - Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku
Kurz vhodný i pro program OP VVV 9.7.2018 - Základní škola Velehrad, Salašská
LETNÍ ŠKOLA - Čtenářská pregramotnost tvořivě - poslední ročník MŠ
v propojení s pregramotností matematickou 9.7.2018 - Základní škola Velehrad, Salašská
LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku
Kurz vhodný i pro program OP VVV 13.8.2018 - ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391 
LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku
Kurz vhodný i pro program OP VVV 13.8.2018 - ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391 
Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
určeno zejména pedagogům I. i II. st. ZŠ, pedagogům SŠ, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům 15.8.2018 - Penzion Staré časy, Horní Bečva, Beskydy

Testy pro evaluaci Čj v 2. ročníku

Slohy ve formátu A4 s testy připravenými pro evaluaci gramatiky a Čtení s porozuměním. Testy si jednoduše rozkopírujete pro žáky a pomocí jednoduché tabulky vyhodnotíte. Testy Vám výborně poslouží po celý školní rok pro evaluaci, autoevaluci nebo také jako testy na známky. Testy lze realizovat písemně nebo pomocí zvedání kartiček A, B, C, D.

Dostupnost Skladem
Cena
230 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 200 Kč
ks

Další informace

Set obsahuje 11 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

Témata testů:
1a) Řazení slov podle abecedy - Které slovo můžu doplnit do řady?
1b) Řazení slov podle abecedy - Která slova jsou seřazená správně podle abecedy?
2a) Druhy vět - Doplň správné znaménko za větou.
2b) Druhy vět - Doplň správné znaménko za větou a vyber správný druh věty.
3a, 3b) Najdi správný text k obrázku - Najdi k obrázku správný text.
4a) Slovní význam - Slova souřadná. Které slovo nepatří do řady?
4b) Slovní význam - Slova souznačná. Nahraď slovo ve větě slovem souznačným.
5a) Doplňování u, ů, ú - Do daných slov ve větě doplň správné u, ů, ú.
5b) Slabikotvorné r, l, m - Ve kterých slovech se skrývá slabikotvorné r, l, m?
6a, 6b) Měkké a tvrdé slabiky - Doplň správné i, í, y, ý.
7a, 7b) Věty - Která věta je napsaná správně?
8a, 8b) Přečti si text a dej pozor na slova, která do textu nepatří - Odpovídej na otázky.
9a, 9b) Hlásky uvnitř a na konci slov - Doplň správnou hlásku.
10a, 10b) Slovní druhy - Urči slovní druh u podtrženého slova ve větě.
11a, 11b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky.

Autoři: Mgr. Renata Riedlová, Mgr. Čeněk Rosecký

Testy pro evaluaci Čj v 2. ročníku

Ke stažení


Developed by Via Aurea.