Český jazyk činnostně ve 2. ročníku
UKÁZKOVÁ HODINA 6.6.2017 - ZŠ Lubnice 20
Matematika činnostně ve 2. ročníku
UKÁZKOVÁ HODINA 6.6.2017 - ZŠ Lubnice 20
Jak sestavit plán pedagogické podpory
10.6.2017 - ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán
17.6.2017 - ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky v 8. a 9. ročníku
Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV 17.7.2017 - ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 8. a 9. ročníku

Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 8. a 9. ročníku jsou souborem pomůcek sestaveným na základě mnohaleté praktické zkušenosti. Obsahují vybrané postupy vytvořené za účelem činnostního vyvozování a procvičování učiva matematiky v 8. a 9. ročníku ZŠ. Všechny karty a šablony jsou doplněny metodickým návodem. Formát A4.

Pomůcky zařazené do souboru umožňují efektivní procvičení učiva a aktivní zapojení všech žáků do výuky. Vedou k rozvoji komunikace a logického myšlení. Lze je využívat průběžně po celý školní rok.

Dostupnost Skladem
Cena
175 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 152 Kč
ks

Další informace

Jednotlivé pomůcky si pro žáky snadno nakopírujete. Činnosti s pomůckami provádějte vždy krátce a často. Práce s nimi je pro žáky zábavou, která naučí.

Obsah:
1. OPAKOVÁNÍ CELÝCH ČÍSEL
2. OPAKOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH VZORCŮ - vlastnosti trojúhelníků, čtyřúhelníků a výpočet jejich obvodu a obsahu, popis těles a vzorce povrchu a objemu
3. VÝPOČET OBSAHU A OBVODU OBRAZCE – OPAKOVÁNÍ -čtvercovou síť používáme na jednoduché určování obsahů obrazců a po probrání Pythagorovy věty i obvodů obrazců
4. DŮKAZ PYTHAGOROVY VĚTY
5. PROCVIČOVÁNÍ MOCNIN - pracovní list s diagramy slouží žákům jako pomůcka pro rychlé procvičování.
6. PROCVIČOVÁNÍ POČETNÍCH VÝKONŮ S MOCNINAMI SE SAMOKONTROLOU
7. ZÁBAVNÉ POČÍTÁNÍ MOCNIN
8. TABULE S MNOHOČLENY - POČETNÍ VÝKONY
9. PYRAMIDY V ALGEBŘE - pro opakované procvičování početních výkonů s mnohočleny
10. TABULE VZORCŮ - UŽITÍ VZORCŮ V ALGEBŘE
11. ČINNOSTI SE VZORCI V TABULCE - dosazování do vzorců
12. VYUŽITÍ VZORCE DRUHÉ MOCNINY DVOJČLENU PŘI UMOCŇOVÁN DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL
13. PAMĚTNÍ POČÍTÁNÍ SOUČINU DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL PODLE VZORCE (A + B) . (A – B) - součin vhodných čísel podle vzorce součinu součtu a rozdílu
14. KVADRATICKÉ TROJČLENY – ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO - využití jednoduchého výpočtu součinu dvojčlenů se stejnou proměnnou a koeficientem 1
15. VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY, DVOU KRUŽNIC - pro snadnější pochopení polohy přímky a kružnice nebo dvou kružnic

Autor: Marie Randáčková a kol.

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matematice v 8. a 9. ročníku

Ke stažení

KaŠ M8+9 - ukázka pdf, 97,94 kB

Developed by Via Aurea.