Matematika činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2017-097
Akreditační číslo MŠMT ČR: 38235/2014-1-1030

Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Termín: 6. 6. 2017, zahájení v 9.15

Ukázková hodina proběhne v úterý 6.6. 2017 během 2. vyučovací hodiny, od 9:15 do 10:00 hod. 

Hodinová dotace: 1 hod.
Cena: 0 Kč, záloha 0 Kč

Ukázkové hodiny pořádáme pro zájemce zcela zdarma.

Anotace:

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

 

 

Obsah akce:

Ukázková hodina je vhodná pro všechny, kteří se chtějí:

  • s činnostním učení seznámit
  • v činnostním učení zdokonalit
  • inspirovat
Developed by Via Aurea.