Matematika činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2017-128
Akreditační číslo MŠMT ČR: 22608/2017-1-1000

Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Termín: 3. 3. 2018, zahájení v 9:00

Kurz se uskuteční v sobotu 3.3.2018 od 9:00 do cca 16:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 890 Kč, záloha 0 Kč

Cena včetně DPH.

Anotace:

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 202 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Obsah akce:

1. část 

– Vytváření představy čísel během přípravného období, pomůcka Tvary a barvy.

– Činnosti s didaktickými pomůckami Početní divadélko a Malované slovní úlohy.

– Činnosti s pomůckami, které vedou ke správné představě čísel.

– Numerace do pěti.

– Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

– Pomůcka mřížka s kolečky a její využití při činnostech v matematice.

– Tvoření prvních slovních úloh s názorem.

– Numerace do deseti.

– Činnosti s pomůckou „Karty s čísly“.

– Průběžná zpětná vazba, základy kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, a kompetence sociální.

 

2. část

– Rozšíření číselného oboru do 20. Názorné využití analogie s první desítkou.

– Činnosti a hry na obchod s didaktickou pomůckou Papírové peníze. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.

– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M v 1. ročníku.

– Činnosti s číselnou osou.

– Didaktická pomůcka „Kostka s kolečky“ a její využití při činnostech v matematice.

– Tvoření slovních úloh s názorem.

– Numerace do dvaceti.

– Náměty pro individualizaci ve výuce samokontrolu a sebehodnocení žáků. Postupné rozvíjení kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.

Developed by Via Aurea.