Kalendář akcí


LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-037 LŠ
Termín: 17. 7. 2017, 18. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Cena: 6 250 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů výuky ČJ ve 4. a 5. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Zaměřuje se na výuku gramatiky, rozvoj čtení a psaní s porozuměním, ale také na klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky sady Pracovních karet a šablon pro činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika čtení s porozuměním v 2. a 3. ročníku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

LETNÍ ŠKOLA - Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-038 LŠ
Termín: 17. 7. 2017, 18. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017
Lektor: Mgr. Radmila Dačevová
Místo: ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44
Cena: 6 250 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů ve výuce geometrie v 1. - 3. ročníku, seznamuje se základními geometrickými pojmy, předává žákům primární pracovní návyky a rozvíjí komunikaci. Poznáte vhodné pomůcky a hry pro individualizaci výuky, nabídneme Vám možnosti práce s pracovními sešity a pracovními listy pro výuku geometrie a pro rozvoj mezipředmětových vztahů ve výuce geometrie.

Kurz letní školy nabízí soubor vybraných efektivních činnostních postupů  do výuky geometrie a geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Možnosti průběžné zpětné vazby. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

LETNÍ ŠKOLA - Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami

Číslo akce: 2017-032 LŠ
Termín: 24. 7. 2017, 25. 7. 2017, 26. 7. 2017, 27. 7. 2017
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Cena: 4 850 Kč

Začátečníci: kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami
Pokročilejší: (ti, kdo již na pastelkách a akvarelových pastelkách byli) malba akvarelovými voskovými pastely a olejovými pastely)


Základy barevného vyjadřování:míchání barev, komplementární barvy, barevná perspektiva a kompozice...
Objekty: předměty, krajina, zvířata, člověk, rozvíjení schopnosti kreslení podle vlastní fantazie


Pastelky a akvarelové pastelky se pro vás mohou stát příjemným a překvapujícím společníkem na cestě k barevnému vyjadřování.
Myslíte si, že pastelky jsou jen pro děti? Podívejte se na webové stránky Marie Brožové a seznamte se s jejími obrazy a projektem Obhajoba pastelky http://www.pastelky.cz/
Jen málo lidí umí využívat všech možností "obyčejných" pastelek. Jsou dokladem rčení, že v jednoduchosti je krása. Přijďte se s nimi seznámit na kurz barevného kreslení, podlehnout jejich kouzlu a vyzkoušet si, co s nimi dokážete.
Pochopíte, jak míchat a kombinovat barvy. Budete mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev.
Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik.
Akvarelové pastelky navíc dají kresbě pastelkou další překvapivé možnosti.


Akvarelové voskové pastely rozšiřují možnosti akvarelových pastelek.

Olejový pastel je krásná citlivá a výrazná technikana pomezí malby a kresby. Vyplatí se pořídit si širší barevnou škálu.

LETNÍ ŠKOLA - Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol-připraveno pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-028 LŠ
Termín: 31. 7. 2017, 1. 8. 2017, 2. 8. 2017, 3. 8. 2017
Lektor: Mgr. Eva Herdová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 6 250 Kč

Kurz letní školy předkládá ucelený soubor vybraných činnostních postupů výuky M ve 3. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Zaměřuje se na rozvoj matematických dovedností ale také na klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a aktivní zapojení všech žáků do výuky.

Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Pracovních karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku v ceně 175 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

LETNÍ ŠKOLA - Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

kresba barevnými suchými pastely

Číslo akce: 2017-029 LŠ
Termín: 31. 7. 2017, 1. 8. 2017, 2. 8. 2017, 3. 8. 2017
Lektor: Mgr. Lenka Kalová
Místo: Základní škola Velehrad, Salašská
Cena: 4 850 Kč

Základy barevného vyjadřování: míchání barev, komplementární barvy, barevná perspektiva a kompozice...

Kresba pro úplné začátečníky: předměty- zátiší, krajina- plenér, zvířata, člověk

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevného kreslení technikou kresby suchými prašnými pastely u stolu i v plenéru.
Pochopíte, jak míchat a kombinovat barvy. Budete mít možnost seznámit se s vlastní oblíbenou barevností a vnímat emoční působení barev

Developed by Via Aurea.