Kalendář akcí


Podstatná jména, mluvnické kategorie

ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2017-060
Termín: 23. 9. 2017 13:00
Lektor: Čebišová Jana, Mgr., Mgr. Hana Machačová
Místo: ZŠ Tábor, Husova 1570
Cena: 560 Kč

Seminář nabízí soubor vybraných, efektivních postupů pro práci s podstatnými jmény a mluvnickými kategoriemi, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 a příručku Metodika činnostního učení ve 2-3 roč. v celkové ceně 225 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2017-081
Termín: 23. 9. 2017 9:00
Lektor: Čebišová Jana, Mgr., Mgr. Hana Machačová
Místo: ZŠ Tábor, Husova 1570
Cena: 560 Kč

Výuka geometrie ve 4. a 5. ročníku má daná pravidla a zákonitosti.  Ověřené postupy Tvořivé školy umožní vám i vašim žákům zvládnou učivo geomterie a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů a doporučení pro výuku geomterie. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Čtenářská gramotnost tvořivě - 1. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-006
Termín: 7. 10. 2017 9:00, 21. 10. 2017 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Lysá nad Labem, Bedřicha Hrozného 12
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty pro předčtenářské období a do výuky Čj  v 1. ročníku? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení.
Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.
Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky ČJ v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení v 1. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Matematická gramotnost činnostně - 4. a 5. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-093
Termín: 7. 10. 2017 9:00, 14. 10. 2017 9:00
Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: FZŠ Ústí nad Labem, Čs. Mládeže 230/2
Cena: 4 250 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M ve 4. a 5. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M ve 4. a 5. ročníku a na ukázku pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 359 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

« předchozí 1 2 3 4 další »
Developed by Via Aurea.