Kalendář akcí


Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Číslo akce: 2017-048
Termín: 23. 3. 2017 14:00
Lektor: PaedDr. Dana Baziková
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 560 Kč

Seminář nabízí soubor vybraných, efektivních postupů při seznamování dětí s vyjmenovanými slovy hravou formou, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 3 a příručku Metodika činnostního učení ve 2-3 roč. v celkové ceně 225 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Čtenářská gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-019
Termín: 25. 3. 2017 9:00, 8. 4. 2017 9:00
Lektor: Mgr. Tatjana Vrbová
Místo: ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 4. a 5. ročníku? Je pro vaše žáky obtížná výuka gramatiky? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Trápí vás vyjmenovaná slova, rody nebo slovní druhy? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 4. a 5. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Matematická gramotnost tvořivě - 1. a 2. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-020
Termín: 25. 3. 2017 9:00, 8. 4. 2017 9:00
Lektor: Mgr. Renáta Šimšová
Místo: ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Cena: 4 250 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M v 1. a 2. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1, 2 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 377 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Didaktika Aj tvořivě - 3. – 5. ročníku ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-025
Termín: 25. 3. 2017 9:00, 8. 4. 2017 9:00, 22. 4. 2017 9:00, 6. 5. 2017 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Procházková
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 7 800 Kč

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách nakladatelství Angličtina Expres. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Didaktika Aj tvořivě ve 3. – 5. ročníku ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-042
Termín: 25. 3. 2017 9:00, 6. 5. 2017 9:00
Lektor: Mgr. Lucie Procházková
Místo: ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8
Cena: 4 250 Kč

Nedosahujete s dětmi výsledků adekvátních vynaloženému úsilí? Zkuste úspěšnou a v praxi ověřenou metodu činnostního učení Aj vytvořenou na míru pro české děti. Tento způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, že na konci 5. ročníku bez potíží dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1.

Kurz nabízí soubor aktivizujících postupů výuky AJ, které prezentuje na pomůckách nakladatelství Angličtina Expres. Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Developed by Via Aurea.