Kalendář akcí


Rozšíření číselného oboru do 100

Číslo akce: 2016-176
Termín: 20. 10. 2016
Lektor: Mgr. Zlatuše Slezáková
Místo: ZŠ a MŠ Uh. Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200
Cena: 560 Kč

Počítání do 100 je základem pro pozdější analogické počítání v oboru do 1000. Ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ vám umožní tuto část učiva žáky dobře naučit, zaujmout je, rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů, které jsou prezentovány na pomůckách TŠ včetně práce s nepostradatelnou pomůckou Mřížka s kolečky. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 2 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Činnostní učení v posledním ročníku MŠ

Číslo akce: 2016-175
Termín: 20. 10. 2016, 10. 11. 2016
Lektor: Vacková Ivana, Mgr.
Místo: 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22
Cena: 890 Kč

Předkládáme Vám zážitkový didaktický Kurz zaměřený na přípravné období ve výuce M a Čj posledním ročníku MŠ. Zkušení lektoři Vás  formou zážitkové pedagogiky seznámí se souborem ověřených činnostních postupů, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Na kurzu je účastníkům předkládán soubor aktivizujících metod a forem učení, zaměřený na aktivní rozvoj a učení M a Čj, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ a přípravných ročníků ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Matematika činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2016-186
Termín: 20. 10. 2016, 10. 11. 2016
Lektor: Mgr. Romana Navrátilová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 890 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M v 1. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 202 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Přírodověda činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2016-154
Termín: 22. 10. 2016
Lektor: Mgr. Radka Dušková, Mgr. Iva Bílková
Místo: ZŠ Praha 9, Bří Venclíků 1140
Cena: 890 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky přírodovědy ve 4. ročníku? Vyzkoušejte ověřené postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky Př ve 4. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma některou z pomůcek Tvořivé školy. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Činnostní učení v posledním ročníku MŠ

Číslo akce: 2016-163
Termín: 22. 10. 2016
Lektor: Bc. Monika Petrášová
Místo: ZŠ Zlín - Malenovice, Komenského 78
Cena: 890 Kč

Předkládáme Vám zážitkový didaktický Kurz zaměřený na přípravné období ve výuce M a Čj posledním ročníku MŠ. Zkušení lektoři Vás  formou zážitkové pedagogiky seznámí se souborem ověřených činnostních postupů, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Na kurzu je účastníkům předkládán soubor aktivizujících metod a forem učení, zaměřený na aktivní rozvoj a učení M a Čj, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ a přípravných ročníků ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Developed by Via Aurea.