Kalendář akcí


Prvouka činnostně v 1. ročníku

Číslo akce: 2016-178
Termín: 14. 11. 2016
Lektor: Helena Škopková
Místo: 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16
Cena: 560 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Prv v 1. ročníku? Vyzkoušejte ověřené postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Prv v 1. ročníku. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ.  Účastnici obdrží zdarma některou z nových pomůcek Tvořivé školy. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Činnostní učení v posledním ročníku MŠ

Číslo akce: 2016-160
Termín: 15. 11. 2016, 22. 11. 2016
Lektor: Mgr. Renata Riedlová
Místo: ZŠ Praha, Na Dlouhém lánu 555/43
Cena: 890 Kč

Předkládáme Vám zážitkový didaktický Kurz zaměřený na přípravné období ve výuce M a Čj posledním ročníku MŠ. Zkušení lektoři Vás  formou zážitkové pedagogiky seznámí se souborem ověřených činnostních postupů, které Vám umožní předat dětem předškolního věku dovednosti a vědomosti potřebné pro jejich harmonický vstup na ZŠ.

Na kurzu je účastníkům předkládán soubor aktivizujících metod a forem učení, zaměřený na aktivní rozvoj a učení M a Čj, které prezentuje na vhodných pomůckách Tvořivé školy. Je vhodný pro všechny učitele MŠ a přípravných ročníků ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. ročníku a na ukázku pomůcku Tvary a barvy.

Lektory kurzu jsou zkušení elementaristé z praxe.

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku

Číslo akce: 2016-152
Termín: 16. 11. 2016
Lektor: Mgr. Lucie Drašnarová, Mgr. Jana Lemonová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 560 Kč

Výuka geometrie v 1. - 3. ročníku seznamuje se základními geometrickými pojmy, předává žákům primární pracovní návyky a rozvíjí komunikaci. Poznáte vhodné pomůcky a hry pro individualizaci výuky, nabídneme Vám možnosti práce s pracovními sešity a pracovními listy pro výuku geometrie a pro rozvoj mezipředmětových vztahů ve výuce geometrie.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních činnostních postupů  do výuky geometrie a geometrické rozcvičky. Rozvoj geometrických představ formou činností žáků. Možnosti průběžné zpětné vazby. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 1 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Násobilka a dělení v oboru násobilek

Číslo akce: 2016-167
Termín: 21. 11. 2016
Lektor: PaedDr. Dana Baziková
Místo: FZŠ O. Chlupa, Praha 13, Fingerova 2186
Cena: 560 Kč

Násobilka je pro většinu žáků nejtěžším učivem M na 1. stupni ZŠ. Její pochopení a dostatečné procvičení je základem pro výuku matematiky v následujících ročnících. Ověřené činnostní postupy vám umožní násobilku nejen vyvodit, ale také dostatečně procvičit, zaujmout žáky a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů, které jsou prezentovány na pomůckách TŠ včetně práce s nepostradatelnou pomůckou Mřížka s kolečky. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 184 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Přírodověda činnostně ve 4. ročníku

Číslo akce: 2016-179
Termín: 21. 11. 2016
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 560 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky přírodovědy ve 4. ročníku? Vyzkoušejte mnohaletou praxí prověřené, smysluplné postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci budete ve výuce zažívat pocity spojené s úspěchem.

Seminář nabízí soubor speciálně vybraných postupů a námětů do výuky Př ve 4. ročníku. Seminář bude zčásti probíhat jako dílan. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Testy pro evaluaci Čj ve 4. ročníku v ceně 230 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Developed by Via Aurea.