Kalendář akcí


Čtenářská gramotnost tvořivě - 2. a 3. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-004
Termín: 11. 3. 2017, 18. 3. 2017
Lektor: Dagmar Svobodová
Místo: FZŠ Ústí nad Labem, Čs. Mládeže 230/2
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 2. a 3. ročníku? Dělá vašim žákům potíže gramatické učivo nebo rozvoj čtenářských dovedností? Bojujete s vyjmenovanými slovy? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 2. a 3. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ.
Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku v ceně 350 Kč a příručku Metodika činnostní výuky čtení ve 2. – 3. ročníku. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Čtenářská gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-011
Termín: 13. 3. 2017, 27. 3. 2017, 10. 4. 2017, 26. 4. 2017
Lektor: Mgr. Zdeňka Pírková
Místo: ZŠ Pardubice, Npor. Eliáše 344
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 4. a 5. ročníku?  Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 4. a 5. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ.Školení bude probíhat převážně jako dílna doplněná praktickými poznámkami pro učitele. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Matematická gramotnost tvořivě - 1. a 2. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-022
Termín: 16. 3. 2017, 23. 3. 2017, 6. 4. 2017, 27. 4. 2017
Lektor: Mgr. Romana Navrátilová
Místo: FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Cena: 4 250 Kč

Nedaří se Vám předat učivo matematiky tak, aby ho dobře a trvale pochopili všichni žáci? Nedosahujete výsledků adekvátních vloženému úsilí? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení v pojetí TŠ, které vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky M v 1. a 2. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M 1, 2 a na ukázku pomůcky Mřížka s kolečky, Tvary a barvy v celkové ceně 377 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku

Číslo akce: 2017-052
Termín: 18. 3. 2017
Lektor: Mgr. Iva Bílková, Mgr. Radka Dušková
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Cena: 560 Kč

Výuka geometrie ve 4. a 5. ročníku má daná pravidla a zákonitosti.  Ověřené postupy Tvořivé školy umožní vám i vašim žákům zvládnou učivo geomterie a souběžně rozvíjet jejich klíčové kompetence.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů a doporučení pro výuku geomterie. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 5 v ceně 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Čtenářská gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ

Kurz připravený pro program OP VVV

Číslo akce: 2017-019
Termín: 25. 3. 2017, 8. 4. 2017
Lektor: Mgr. Tatjana Vrbová
Místo: ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Cena: 4 250 Kč

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 4. a 5. ročníku? Je pro vaše žáky obtížná výuka gramatiky? Nedosahujete se žáky výsledků adekvátních vloženému úsilí? Trápí vás vyjmenovaná slova, rody nebo slovní druhy? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky Čj ve 4. a 5. ročníku, které prezentuje na pomůckách TŠ. Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 4. a 5. ročníku v ceně 350 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Developed by Via Aurea.