Jak vést rozhovor s rodičem

Číslo akce: 2019-028
Akreditační číslo MŠMT ČR: MSMT-28112/2015-1-717

Lektor: Mgr. Šárka Sohrová
Místo: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Termín: 23. 1. 2019, 30. 1. 2019, zahájení v 14:00

Kurz se uskuteční ve dvou částech,  ve středu 23. 1. a 30. 1. 2019, vždy v čase od 14:00 do cca 17:30 hod.

Hodinová dotace: 8 hod.
Cena: 1 290 Kč, záloha 0 Kč

(nepodléhá DPH)

Anotace:

Celý kurz je směřován k tomu, aby účastník zvládl nejen běžné, krátké konzultace, ale i vedení konzultace více stran s cílem nalezení přijatelného řešení. Je vhodný pro paní učitelky v MŠ, třídní učitele ZŠ, metodiky prevence i výchovné poradce.

Obsah akce:

Naučíme se:
- "bezpečný" způsob komunikace ("myslet něco dobře" ještě nemusí znamenat, že to tak druhá strana vnímá )
- jak pracovat s předsudky a využít jejich zvědomění při komunikaci
- kompetence v rámci instituce a jejich vliv na hranice rozhovoru
- jak rozhovor přirozeným způsobem "držet v rukou", co nedopustit

Developed by Via Aurea.