Český jazyk činnostně ve 2. ročníku

UKÁZKOVÁ HODINA

Číslo akce: 2017-096
Akreditační číslo MŠMT ČR: 107/2015-1-173

Lektor: Mgr. Irena Smetanová
Místo: ZŠ Lubnice 20
Termín: 6. 6. 2017, zahájení v 8:15

Ukázková hodina proběhne v úterý 6.6. 2017 během 1. vyučovací hodiny, od 8:15 do 9:00 hod. 

Hodinová dotace: 1 hod.
Cena: 0 Kč, záloha 0 Kč

Ukázkové hodiny pořádáme pro zájemce zcela zdarma.

Anotace:

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky Čj ve 2. ročníku? Dělá vašim žákům potíže gramatické učivo nebo rozvoj čtenářských dovedností? Zkuste použít ověřené postupy činnostního učení. Činnostní učení v pojetí TŠ vám umožní žáky zaujmout, naučit je základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. 

Obsah akce:

Ukázková hodina je vhodná pro všechny, kteří se chtějí:

  • s činnostním učení seznámit
  • v činnostním učení zdokonalit
  • inspirovat
Developed by Via Aurea.